สสส.เตรียมชี้แจงศอตช. เรื่องการใช้งบผิดวัตถุประสงค์ บ่าย 3 โมงวันนี้ ขณะที่ผลตรวจสอบคตร. พบการให้เงินอุดหนุนกว่า 3 พันล้านบาทกับ 32 มูลนิธิที่มีกรรมการหรือกรรมผู้ทรงคุณวุฒิของสสส.เป็นกรรมการมูลนิธิ อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอตช. ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ให้ส่งผู้แทนเข้าชี้แจงพร้อมตอบข้อซักถาม กรณีการอนุมัติเงินอุดหนุนหรือใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ ที่ถูกตั้งข้อสังเกต ว่า ผิดวัตถุประสงค์ ในเวลาบ่าย 3 โมง วันนี้
แหล่งข่าวจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคตร. เปิดเผยเนชั่นทีวี ว่า คตร.ได้สรุปรายชื่อโครงการที่ถูกกล่าวหามีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสสส.และกรณีกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสสส.ไปจัดตั้งมูลนิธิเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากสสส. ซึ่งอาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทัยซ้อน เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พิจารณาอย่างเป็นทางการแล้ว
โดยผลการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ปี 2553 -2555 มีโครงการโครงการที่มีการใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ สสส.อย่างชัดเจน 17 โครงการงบประมาณรวมกว่า 109 ล้านบาท ดังนี้
ในปี 2553-2555 มีโครงการที่ใช้เงินไม่ตรงวัตถุประสงค์สสส. 3 โครงการ มีโครงการที่สำคัญคือ ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใช้งบประมาณกว่า 12 ล้านบาท
ปี 2556 มี โครงการที่ใช้เงินไม่ตรงวัตถุประสงค์สสส. 6 โครงการ มีโครงการสำคัญ คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท และ โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบจิตอาสาโดยชุมชนท้องถิ่นงบประมาณ 2 ล้าน 4 แสนบาท

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด