วันนี้ รัฐมนตรียุติธรรม เชิญผู้บริหารของ สสส.เข้าชี้แจงการใช้ประมาณ หลังสตง.ตรวจพบว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการพูดถึงโครงสวดมนต์ข้ามปีที่ใช้งบประมาณสูงถึง 33 ล้านบาท และเป็นงบประชาสัมพันธ์อีก 23 ล้าน ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี หนึ่งในโครงการของ สสส. ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และไม่เกิดผลโดยตรงต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหนึ่งในหลายโครงการ ที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรียุติธรรม เป็นประธาน จะเรียกสสส.เข้าชี้แจงข้อมูลในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคมนี้
หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสตง. รายงานถึงผลการตรวจสอบการใช้งบของสสส. พบว่า อาจเข้าข่ายใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสสส. หลายรายไปจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อรับงบประมาณอุดหนุนจาก สสส.

"สวดมนต์ข้ามปี" ปมร้อน สสส.