แม้ว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เตรียเสนอแนวทางสร้างความปรองดอง โดยอาจออกเป็นพระราชกฤษฏีกาขอพระราชทานอภัยโทษ แต่ในมุมมองของ อ.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมาปฏิรูปกฏหมาย ยืนยันว่า จะต้องทำความจริงให้ปรากฎก่อน ตามแนวทางของ คอป.ในอดีต และเกรงว่าปัญหาจะไปซ้ำรอยในอดีต ที่มีการออกฏหมายนิรโทศกรรมฉบับสุดซอย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline