ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก.เผยในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติหรือเป็นวันกรรมกรสากล โดยทุกปีผู้ใช้แรงงานจะร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ต่อสู้เรียกร้องให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม จัดสวัสดิการให้กับลูกจ้าง และจัดชั่วโมงทำงานให้เหมาะสม และมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ โดยปีนี้ สหภาพแรงงานฯ ขสมก. จะเดินทางไปยัง สำนักงานใหญ่ ขสมก.เพื่อทวงถามข้อเรียกร้องที่ยื่นไปเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ปีที่ผ่านมา ทั้งหมด 12 ข้อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline