เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย ตำบลตระกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัย โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชมมายุ ครบ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 จำนวน 13 แห่งที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เด็กและชุมชนทุร มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่าขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดและอาสาสมัคร ( อสม ) ลงพื้นที่เพื่อดูแลตรวจสุขภาพผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมกล่าวเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาในแต่ปีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูง ทั้งนี้ได้ประสานขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและผู้ปกครองกวดขันดูแลลูกหลานในการขับรถ กรณีการดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด ทั้งถนนสายหลักและสายรอง