คุณแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สภากาชาดไทยร่วมกับบริษัทไลน์เผยแพร่ภาพฝีพระหัตถ์ในลักษณะสติ๊กเกอร์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดในสังคมเครือข่ายไลน์และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดทำสติ๊กเกอร์ด้วยภาพฝีพระหัตถ์ ทั้งนี้ รายได้ซึ่งบริษัทไลน์ร่วมสนับสนุนโดยมิได้หักค่าใช้จ่ายจะสนับสนุนให้กับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา