"กมธ.กฎหมายลูก"เคาะสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ใช้ 100 หารเฉลี่ย เตรียมยื่นสภาชี้ขาดวาระ 2-3 ต่อไป พร้อมไฟเขียว กต.-สอท. นับคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ แก้ปัญหาส่งบัตรล่าช้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพรรคการเมือง แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 32 : 11 งดออกเสียง 2 ให้กำหนดสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยการนำจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน มาหารเฉลี่ยผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ เพื่อหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง โดยไม่มีการกำหนดจำนวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี ซึ่งกมธ.เสียงข้างน้อยที่เห็นต่าง ได้สงวนคำแปรญัตติไว้ เพื่อไปพิจารณาต่ออีกครั้งในวาระ 2-3 ต่อที่ประชุมใหญ่รัฐสภา 

 

ทั้งนี้ คะแนนพื้นฐานการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ 350,000 คะแนน โดยจะจัดสรรให้กับพรรคการเมือง ที่ได้รับคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อมากกว่า 350,000 คะแนนก่อนในรอบแรก จากนั้นจะมีการเทียบบัญญัติไตรยาง เพื่อเฉลี่ยทศนิยมให้กับพรรคการเมือง ที่มีคะแนนนิยมมาก ไปหาน้อยตามลำดับ จนครบจำนวน ทำให้ ส.ส.ที่จะได้รับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะต้องมีคะแนนมากขึ้นกว่าการเลือกตั้งในปี 2562