โคราชปิด 2 หมู่บ้านสกัดคลัสเตอร์ 5 ราย

โคราชปิด 2 หมู่บ้าน สกัดคลัสเตอร์ตำบลพลสงคราม อ.โนนสูง ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ทั้งเด็ก 2 ขวบ หญิงกัมพูชา สะสม 10 ราย ลุ้นผลตรวจเด็กเล็ก 60 คนที่ผู้ปกครองได้นำไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะรุม-ดอนแฝก
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา พร้อมนายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พลสงคราม บุคลากรทางการแพทย์สำนักงานสาธารณสุข อ.โนนสูงและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านดอนแฝก หมู่ 8 และหมู่บ้านดอนแฝกพัฒนา ต.พลสงคราม อ.โนนสูง หมู่ 15 ต.พลสงคราม เป็นเวลา 14 วัน โดยให้การช่วยเหลือเยียวยาจัดส่งอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพและสร้างความรับรู้ทำความเข้าใจแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งให้กำลังใจชาวบ้านจำนวน 253 ครัวเรือน 1.040 คน ต้องถูกกักตัวจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม ทำให้ได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิตประจำวัน

โคราชปิด 2 หมู่บ้านสกัดคลัสเตอร์ 5 ราย

 พันจ่าโททวี นายอำเภอโนนสูง เปิดเผยว่า สถานการณ์คลัสเตอร์ครอบครัว ต.พลสงคราม อ.โนนสูง ได้ขยายวงลุกลามอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย ประกอบด้วยผู้ป่วยรายที่ 1,030 เป็นหญิงอายุ 52 ปี บ้านมะเกลือ หมู่ 13 ต.มะค่า รายที่ 1,031 เป็นหญิงอายุ 55 ปี บ้านมะเกลือ หมู่ 13 ต.มะค่า รายที่ 1,032 เป็นหญิงชาวกัมพูชา อายุ 29 ปี ต.พลสงคราม รายที่ 1,033 เป็นเด็กชายอายุ 5 ปี และรายที่ 1,034 เป็นเด็กชายอายุ 2 ปี รวมสะสม 10 ราย ทั้งหมดมีประวัติสัมผัสเชื้อจากการเป็นเครือญาติและกลุ่มเพื่อนที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันและพฤติกรรมของชาวบ้านมีมนุษย์สัมพันธ์ค่อนข้างดีจึงสนิทสนมคุ้นเคยเป็นพิเศษ จึงขอมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ปิด 2 หมู่บ้าน เพื่อตัดวงการแพร่เชื้อรวมทั้งเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก 60 คน ที่ผู้ปกครองได้นำไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะรุม-ดอนแฝก ต.พลสงคราม ประเมินกลุ่มเสี่ยงประมาณ 300 คน ที่ต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อ

โคราชปิด 2 หมู่บ้านสกัดคลัสเตอร์ 5 ราย

โคราชปิด 2 หมู่บ้านสกัดคลัสเตอร์ 5 ราย