ศธ.กำชับเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด

ศึกษาธิการกำชับโรงเรียนกว่า 900 แห่ง เพิ่มมาตรป้องกันโควิด เน้นจัดการเรียนการสอนภายใต้ความปลอดภัย ทั้ มีบุคลากรทางการศึกษาไปฉีดวัคซีนแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จากทั้งหมดกว่า 2 หมื่นคน ชี้หากพบครู หรือ นร.ติดเชื้อให้สั่งปิดทันทีเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

  นางวิมลมาลย์   รินไธสง   ศึกษาธิการจังบุรีรัมย์  ได้กำชับให้สถานศึกษาที่อยู่ในความดูแล ทั้งโรงเรียนประถม   มัธยม   เอกชน  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ   อาชีวศึกษา  และ กศน.ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด  ได้เพิ่มมาตรการเข้มในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19   โดยให้เน้นการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความปลอดภัย  ทั้งการตรวจคัดกรอง   วัดอุณหภูมิในร่างกายเด็กนักเรียนทุกคนก่อนเข้าเรียน   ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์  ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน   ลดความแออัดในห้องเรียน   และให้แต่ละสถานศึกษาพิจารณารูปแบบการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน  อาทิ   รูปแบบออนไซต์ คือมาเรียนที่โรงเรียน  แต่หากโรงเรียนไหนมีนักเรียนจำนวนมาก  อาจจะใช้วิธีสลับวัน หรือสัปดาห์   ผสมผสานกับการเรียนออนไลน์  และออนแอร์ไปด้วย   จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลง  ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของครูผู้สอน และตัวนักเรียนเองด้วย    ซึ่งหลังเปิดภาคเรียนแล้วก็จะมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ   หากสถานศึกษาใดพบปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนในห้วงสถานการณ์โควิด    ก็ให้รายงานมายังศึกษาธิการจังหวัดทันที        

ศธ.กำชับเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด

       ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์   ยังระบุอีกว่า  นอกจากเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแล้ว    เรื่องการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกแนวทางสำคัญ   โดยขณะนี้ทั้งครูหรือบุคลากรในสังกัดที่มีอยู่กว่า 2 หมื่นคน  ก็ได้ไปฉีดวัคซีนแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์   เพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้สอนและผู้เรียน  รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนอีกด้วย     แต่หากโรงเรียนไหนมีครู  หรือนักเรียน มีอาการป่วยเข้าข่ายต้องสงสัย  ก็ให้รายงานทางสาธารณสุขจังหวัด   เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ   และหากผลตรวจพบว่าติดเชื้อก็จะต้องพิจารณาสั่งปิดการเรียนการสอนตามขั้นตอน    เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

ศธ.กำชับเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด