เส้นทางดาบสอง "ธรรมนัส" ปมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม?

ยังวิจารณ์กันไม่จบ สำหรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ทำให้ "ผู้กองธรรมนัส พรหมเผ่า" ได้เฮ ไม่พ้นตำแหน่ง ส.ส. และรัฐมนตรี เพราะศาลชี้ขาดว่าคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ "ผู้กองธรรมนัส" เคยต้องคำพิพากษาของศาลในออสเตรเลียนั้น ไม่มีผลบังคับในประเทศไทย เพราะไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย จึงไม่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี และ ส.ส.

สาเหตุหนึ่งที่คำวินิจฉัยถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพราะเหมือนว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสร้าง "มาตรฐานใหม่" อยู่เรื่อยๆ อย่างเรื่องนี้ก็เช่นกัน มีการหยิบยก "ความเห็น" ของคณะกรรมการกฤษฎีกาในอดีตอย่างน้อย 2 เรื่องมาโต้แย้งว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยตีความว่า การตัดสิทธิ์ ทั้งการลงสมัครรับเลือกตั้ง และการรับสิทธิประโยชน์ทางราชการ เพราะเคยถูกจำคุกในคดีอาญานั้น ใช้ได้ทั้งศาลไทยและศาลต่างประเทศ ซึ่งหน่วยราชการก็นำความเห็นนี้ไปใช้บังคับแล้วหลายกรณี
แต่ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจคือ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ใช่ "คำวินิจฉัย" หรือ "คำพิพากษา" จึงไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ต่างจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ถือเป็นที่สุดและผูกพันทุกองค์กร
ฉะนั้นแนวทางที่ฝ่ายค้านจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปได้ คือแนวทางการตรวจสอบจริยธรรม เพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายชี้ชัดว่าต้องการให้คนไม่มีมลทินใดๆ มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ฉะนั้นในเรื่องของจริยธรรมจะเป็นประเด็นที่นำไปสู่การตรวจสอบต่อไป 
ในประเด็นการตรวจสอบจริยธรรม ปัจจุบันมีมาตรฐานจริยธรรมที่ ส.ส. รัฐมนตรี และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องยึดถือและปฏิบัติตาม เป็นมาตรฐานจริยธรรมที่ยกร่างโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บังคับใช้กับศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการองค์กรอิสระ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย มาตรฐานจริยธรรมฉบับนี้ บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2561 
ช่องทางการตรวจสอบจริยธรรม สามารถยื่นเรื่องกับ ป.ป.ช. ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ 
เมื่อ ป.ป.ช.รับเรื่องแล้ว และไต่สวนพบว่ามีมูล ก็ให้ส่งเรื่องต่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัย โดยเมื่อศาลฎีการับวินิจฉัย จะสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้
นักการเมืองที่โดนมาตรฐานทางจริยธรรมเล่นงานคนแรก คือ "เอ๋" ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ จากการถือครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ รอศาลฎีกาวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้าย
ในกรณีที่ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจงใจฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม จะมีโทษเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับตลอดไป และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกตำแหน่งตลอดชีวิต เรียกว่า "โดนใบดำ" ตลอดชีพ ทั้งหมดนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 และ 235 
มีข่าวว่าเร็วๆ นี้ ฝ่ายค้านโดยพรรคก้าวไกลได้จองกฐินเตรียมไปยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนกรณีผู้กองธรรมนัส เป็นดาบสองต่อไป