ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

87 0
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

คณะรัฐมนตรี ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี64 1.85 แสนล้านบาท เปิดไทม์ไลน์พิจารณา เสนอสภาผู้แทนราษฎร วาระแรก 26-27 พ.ค.วาระ 2-3 วันที่ 11-13 ส.ค.เข้าสู่วุฒิสภา 23-24 ส.ค.

วันนี้ (20 เม.ย.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ซึ่งก่อนเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ต่อ ครม. ในครั้งนี้ ได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 24มี.ค.-7 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานกฤษฎีกาแล้ว

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงบประมาณจะได้จัดพิมพ์ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ค. 2564 และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ตามปฏิทินงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร์จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2565 วาระที่1 ในวันที่ 26-27 พ.ค. 2564 วาระที่ 2-3 ในวันที่ 11-13 ส.ค. 2564 และเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 23-24 ส.ค. 2564 จากนั้นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันที่ 7 ก.ย. 2564 ต่อไป

สำหรับวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวงเงินจำนวน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ที่ 1.85 แสนล้านบาท หรือลดลง 5.66% โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประกอบด้วย รายจ่ายประจำ 2.36 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 76.15% ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน 6.24 แสนล้าบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.14% รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.22% รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 2.49 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.81% และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.02%


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend