ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ทน.เชียงใหม่ยกเลิกหลายกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง

26 0
ทน.เชียงใหม่ยกเลิกหลายกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง

เชียงใหม่ - ทน.เชียงใหม่ ยกเลิกหลายกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง สอดรับช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวระสโควิด -19 พร้อมทั้งปรับรูปแบบกิจกรรมบางส่วนให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อลดการร่วมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก ขณะที่ยังมีกิจกรรมปักตุงรอบคูเมือง และขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่งดแห่ครัวทานไปวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวระสโควิด -19 กำขับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนรอบคูเมือง เพิ่มห้ามเล่นสาดน้ำและจำหน่ายสินค้าอย่างเด็ดขาด

เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 11เมษายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 38/2564 เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด -19 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในที่ประชุม และมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เข้าร่วมการประชุม

นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติให้เทศบาลนครเชียงใหม่ปรับปรุงกิจกรรมในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้ โดย ยกเลิก งานประเพณีสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (วันที่ 11 เมษายน), ยกเลิก พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 725 ปี การก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (วันที่ 12 เมษายน), ยกเลิก พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ ข่วงประตูท่าแพ (วันที่ 13 เมษายน), ยกเลิก พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ ข่วงประตูท่าแพ (วันที่ 13 เมษายน), ยกเลิก การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง รอบตัดสิน (วันที่ 13 เมษายน)

ให้ปรับเปลี่ยน กิจกรรมยอสวย ไหว้สา พระญามังราย โดยงดขบวนฟ้อน เหลือเพียงการถวายเครื่องสักการะ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (วันที่ 12 เมษายน), ปรับเปลี่ยน พิธีขอขมาและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจัดเป็นการภายใน (วันที่ 12 เมษายน)

และเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่จะได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live) การประกวดเครื่องสักการะล้านนา ในวันที่ 13 เมษายน ณ ข่วงประตูท่าแพ กิจกรรม สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ระหว่างวันที่ 13 15 เมษายน และ กิจกรรมการขนทรายเข้าวัด ณ วัดตามแนวถนนท่าแพ ในวันที่ 14 เมษายน ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค


สำหรับกิจกรรมที่ยังคงมีการจัดอยู่ เทศบาลนครเชียงใหม่จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำจุดคัดกรอง พร้อมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่สามารถบันทึกใบหน้าและมีเสียงแจ้งเตือนหากพบบุคคลที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย โดยเจ้าหน้าที่ และ ผู้ผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ และ เจลแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมทุกกิจกรรม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยน้ำ หรือ เจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อน และหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะยังคงประดับตกแต่งเมืองด้วยตุงบริเวณรอบคูเมือง และถนนสายสำคัญ แจ่งคูเมืองทั้ง 4 มุม และ ประตูเมืองต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นล้านนาให้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีการติดตั้งไฟประดับบริเวณสะพานข้ามคูเมือง ตลอดจนแจ่งเมืองทั้ง 4 มุม เพื่อความสวยงาม

นอกจากนี้ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล จะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกลาดตระเวนรอบคูเมืองเพื่อไม่ให้มีการเล่นสาดน้ำ ประแป้ง และห้ามจำหน่ายสินค้าในพื้นที่รอบคูเมืองอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ งดการแห่ครัวทานไปยังวัดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และหากจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมกลางแจ้งในที่โล่ง งดการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เรื่องโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend