"สวนดุสิตโพล"ชี้ประชาชนมองเลือกตั้ง อบจ. มีทุจริต ติงไม่จัดเลือกตั้งล่วงหน้า อ่อนงานประชาสัมพันธ์ ป้ายหาเสียงนายก อบจ.-ส.อบจ. แยกไม่ชัดเจน .

27 ธันวาคม 2563 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ กรณี "การเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563" จำนวนทั้งสิ้น 1,135 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นหลังการเลือกตั้ง อบจ. เสร็จสิ้นลง หลายคนต่างลุ้นผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ซึ่งมีทั้งนักการเมืองหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นและดูแลประชาชนโดยตรง สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดอย่างไรกับการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้

 • อันดับ 1 เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีมานาน 68.40%
 • อันดับ 2 การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นรากฐานของการเมืองระดับชาติ 58.44%
 • อันดับ 3 มีการแข่งขันสูงในหลายพื้นที่ 48.20%
 • อันดับ 4 มีผู้สมัครอิสระ/คนรุ่นใหม่จำนวนมาก 41.83%
 • อันดับ 5 สามารถคาดเดาผลการเลือกตั้งในเขตของตนเองได้ 39.32%

 • 2. สิ่งที่ได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ
 • อันดับ 1 ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 81.11%
 • อันดับ 2 ได้เลือกคนที่อยากให้มาบริหารจังหวัด 62.31%
 • อันดับ 3 ได้แสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย 60.19%
 • อันดับ 4 ได้รักษาสิทธิทางการเมืองของตนเอง 58.34%
 • อันดับ 5 คนรุ่นใหม่ ผู้สมัครอิสระ ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น 34.07%

 • 3."จุดเด่น" ของการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ
 • อันดับ 1 เปิดโอกาสให้คนไทยได้ไปเลือกตั้งท้องถิ่น 81.79%
 • อันดับ 2 มีนักการเมือง คนดัง/คนมีชื่อเสียงลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น 47.89%
 • อันดับ 3 คนรุ่นใหม่ลงสมัครมากขึ้น 45.02%
 • อันดับ 4 การขยายเวลาในการใช้สิทธิ์ถึง 17.00 น. 42.42%
 • อันดับ 5 มีการทำป้ายหาเสียงด้วยนโยบาย/คำขวัญ บรรทัดเดียว 25.47%

 • 4."จุดด้อย" ของการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ
 • อันดับ 1 มีการทุจริต 53.65%
 • อันดับ 2 ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า 48.48%
 • อันดับ 3 การประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งในสื่อต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย 42.69%
 • อันดับ 4 บางพื้นที่เดินทางไปเลือกตั้งไม่สะดวก เพราะสถานการณ์โควิด-19, น้ำท่วม 39.13%
 • อันดับ 5 ป้ายหาเสียงระหว่าง นายก อบจ. และ ส.อบจ. แยกไม่ชัดเจน 37.97%

 • *หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

  นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นว่างเว้นจากคนไทยไปนานกว่า 6 ปี บางแห่งนานถึง 8 ปี การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย หากมีการเลือกตั้งล่วงหน้าคาดว่าจำนวนผู้ไปใช้สิทธิน่าจะสูงกว่านี้ เพราะประขาชนเห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเลือกตั้งระดับชาติ
  ทั้งนี้ปัญหาสำคัญของการเลือกตั้งของไทยยังคงเป็นเรื่องการทุจริต ที่พบเห็นในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่มากนัก หลายคนยังไม่ทราบว่าเลือกวันไหน บัตรเป็นเช่นไร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรนำปัญหาที่พบไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2557
  ทำให้ศึกเลือกตั้งนายกเล็กในครั้งนี้มีความหมายมาก เพราะด้วยกระแสทางการเมืองที่มีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในการเมืองระดับชาติ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การเกิดม็อบการเมืองในแบบม็อบชนม็อบ การเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ของภาคใต้ เป็นอุปสรรคต่อการออกมาใช้สิทธิใช้เสียงของประชาชนในหลายพื้นที่
  "ผลการเลือกตั้งโดยภาพรวมที่ออกมา ฐานเสียงเดิมยังเหนียวแน่นหลายจังหวัด สะท้อนให้เห็นผลงานและวาระการดำรงตำแหน่งที่ยาวนานของนายก อบจ.หน้าเก่ามีผลต่อชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขณะที่หลายจังหวัดพรรคการเมืองระดับชาติช่วยรักษาเก้าอี้นายก อบจ. หน้าเก่าเอาไว้ได้ แต่ก็มีนายก อบจ. หน้าใหม่ที่ล้ม นายก อบจ. หน้าเก่า ได้ด้วยเช่นกัน"
  ขณะที่กลุ่มการเมืองน้ำใหม่อย่างคณะก้าวหน้า แม้ว่าจะไม่ได้รับชัยชนะในตำแหน่งนายก อบจ. เลย แต่การได้รับเลือกตั้ง ส.อบจ. ได้หลายที่นั่ง เป็นการบ่งบอกถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยเฉพาะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ New Generation

  "สวนดุสิตโพล" ชี้ประชาชนมองเลือกตั้ง อบจ. มีทุจริต