ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประชาชาติมองรธน.60 สิ้นสภาพเหตุระเบียบศักดิ์สิทธิ์กว่ากม.สูงสุดประเทศ

990 17
ประชาชาติมองรธน.60 สิ้นสภาพเหตุระเบียบศักดิ์สิทธิ์กว่ากม.สูงสุดประเทศ

"โฆษกพรรคประชาชาติ" มองรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 หมดสภาพ เหตุให้ระเบียบข้อบังคับมีความศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศ .

4 ธันวาคม 2563 นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ กล่าวเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา ว่า สังคมกำลังสับสนเกี่ยวกับ "ศักดิ์" หรือระดับความสำคัญของกฎหมาย รวมถึงคำตัดสินและบทลงโทษข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เคยถูกลงโทษจากการที่ถูกร้องเรียนหรือจับได้ว่าเคยรับผลประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ และ องค์กรอิสระ ในระยะเวลาที่ผ่านมา และมีให้เห็นอยู่เนืองๆ และการที่มาตรา 184 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติไว้ว่าห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกวุฒิสภา รับผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งหมายถึงทุกอย่าง จากหน่วยงานราชการ

ขณะเดียวกัน มาตรา 186 ยังบัญญัติไว้ด้วยว่าให้ใช้ มาตรา 184 บังคับแก่รัฐมนตรีซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาล และหากรับผลประโยชน์ใดๆ หรือ ฝ่าฝืน มาตรา 184 ความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงตาม มาตรา 170 แต่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างระเบียบ ว่าด้วยบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548 และเมื่อกองทัพบกอนุญาตให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ได้ ก็เป็นอันว่าเป็นไปตามระเบียบและไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ จึงเห็นว่าเป็นของแปลก

ทั้งนี้ เพราะนอกจากผู้ร้อง คือ พรรคเพื่อไทย ร้องและระบุว่าการพักอาศัยที่บ้านพักกองทัพบกน่าจะขัด หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับอ้างระเบียบกองทัพบกและยกคำร้อง จึงขอตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้ 1.ระเบียบของกองทัพบกเป็นกฎที่ใช้บังคับภายใน ขณะที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่กฎหมายในระดับใดๆ ก็จะมาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้


นายสุพจน์ กล่าวต่อว่า 2.ระเบียบกองทัพบกอนุญาตให้ผู้บังคับบัญชาที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเข้าพักอาศัยต่อไปได้นั้น บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก ที่ต้องมิใช่รัฐมนตรี หรือ นายกฯ เพราะรัฐมนตรี และนายกฯ มีรัฐธรรมนูญได้กำหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งไม่สามารถได้รับการยกเว้นโดยระเบียบของกองทัพบก ที่มีสถานะทางกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าได้แต่อย่างใด

นอกจากนี้ และ 3.พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งทั้ง นายกฯ และรมว.กลาโหม มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง เสนอคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณราบจ่ายประจำปีงบประมาณของแต่ละปี ให้กับกระทรวงทบวงกรมต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกและเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์

"การที่ พล.อ.ประยุทธ์ อาศัยบ้านพักรับรองของกองทัพบก จึงเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์สาธารณะ อย่างชัดแจ้ง และเมื่อระเบียบกองทัพบกมีศักดิ์และสิทธิ์เหนือรัฐธรรมนูญ ก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญ 2560 หมดสภาพบังคับและไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอีกต่อไป ไม่มีความหมายและมั่นใจว่ารัฐธรรมนูญ 2560 ตายแล้วจริงๆ" นายสุพจน์ กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend