'อัษฎางค์'โพสต์แย้ง ต่างชาติวิจารณ์พระเมรุมาศ ร.9

ล่าสุด'อัษฎางค์ ยมนาค'นักประวัติศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อมูล แย้งชาวต่างชาติอีกครั้งหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น ฟุ่มเฟือย โดยได้หยิบบทความของ ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ มาแสดงให้เห็น

นักประวัติศาสตร์ไทยที่มีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กกว่า 5 หมื่นคนอย่าง'อัษฎางค์ ยมนาค' นั้นได้ออกมาโพสต์เนื้อหาข้อมูล แย้งชาวต่างชาติอีกครั้งหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น ฟุ่มเฟือย โดยได้หยิบบทความของ ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ ที่ได้เขียนบรรยายไว้อย่างละเอียด ผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งมีการแสดงความเห็นและแชร์ ประเด็นนี้นับพันครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

'อัษฎางค์'โพสต์แย้ง ต่างชาติวิจารณ์พระเมรุมาศ ร.9


" พระเมรุมาศพันล้านของ ร.9 ฟุ่มเฟือย จริงหรือ?
บัดนี้เริ่มมีฝรั่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าการพระบรมศพฟุ่มเฟือย เมื่อสดับตรับฟังแล้วก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของคนวัตถุนิยม ดังนั้นจะขอตอบในแนววัตถุนิยมนี้ดูบ้างแม้จะเป็นการไม่สู้สมควร แต่ก็ขอแสดงความคิดนี้ให้กระจ่าง การลงทุนในการนี้อาจแบ่งได้เป็นการพระเมรุส่วนหนึ่ง พระราชพิธีส่วนหนึ่ง และการบริหารจัดการทั้งปวงอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งประมาณการได้ไม่เกิน 1000 ล้านบาท ตลอดเวลาประมาณ 380 วัน มีประชาชนทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใจ 67 ล้านคน มาร่วมงานได้ประมาณ 20 ล้านคน    เมื่อเอาเงินลงทุน 1000 ล้านบาท  หารด้วยจำนวนประชากรไทย 67 ล้านคน เป็นเงินลงทุน 14.925..บาทต่อคน ฟุ่มเฟือยมั้ย

ผลได้ทางวัตถุนิยมคือ 
ได้รักษาสืบทอดศาสตร์แห่งประเพณีของชาติให้แก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานไว้สืบสานต่อไปประมาณ 10000 คน แก่ช่างและศิลปินทุกสาขาอีกประมาณ 10000 คนเช่นกัน ได้พระเมรุมาศเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยที่วิจิตรเกินบรรยาย 1 กลุ่มอาคาร ผลพลอยได้ทางวัตถุนิยมคือประชาชนกว่า 20 ล้านคนที่ดั้นด้นมาถวายบังคมพระบรมศพ ได้ถวายเงินเป็นปัจจัยนำไปทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปรมาณ 1000 ล้านบาท เงินจำนวนนี้จะนำไปสร้างอาคารที่โรงพยาบาลศิริราชที่ทรงประทับรักษาพระองค์ อาคารนี้ย่อมแข็งแรงเช่นอาคารคอนกรีตทั่วไปอยู่รับใช้ประชาชนได้กว่า 100 ปี นอกจากนี้การพระบรมศพยังเป็นโอกาสให้มีการสื่อสารให้คนทั้งโลกได้ทราบและเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชาที่เป็นคำตอบในการรักษาโลกมิให้เป็นพิษต่อมวลมนุษยชาติเพราะวัตถุนิยม
สรุป
ลงทุนเพราะคตินิยมมูลค่า 1000 ล้าน ได้อาคารพยาบาลมนุษย์อันเป็นวัตถุนิยมมูลค่า 1000 ล้าน ได้ใจคนไทย 67 ล้าน ได้เผยแพร่ศาสตร์แห่งพระราชาที่องค์การสหประชาชาติยกย่องว่าเป็นคุณแก่มนุษยชาติแก่คนทั้งโลก จึงไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยการพระบรมศพครั้งนี้ เป็นการแสดงสัญลักษณ์อารยธรรมไทยเป็นการเทอดพระเกียรติคุณอันล้นพ้นเป็นการแสดงผลแห่งการกระทำความดีเป็นการแสดงพลังไทยเป็นการแสดงพลังแผ่นดินศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ "

'อัษฎางค์'โพสต์แย้ง ต่างชาติวิจารณ์พระเมรุมาศ ร.9

'อัษฎางค์'โพสต์แย้ง ต่างชาติวิจารณ์พระเมรุมาศ ร.9
'อัษฎางค์'โพสต์แย้ง ต่างชาติวิจารณ์พระเมรุมาศ ร.9


ขอบคุณที่มา : อัษฎางค์ ยมนาค