พรุ่งนี้ค่อยเติม! น้ำมันทุกประเภทปรับลง 40 สตางค์ มีผลพรุ่งนี้ (30 ต.ค.)

ปตท. และ บางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและ แก๊สโซฮอล์ ลงลิตรละ 40 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับลง 20 สตางค์ มีผล 05.00 น. พรุ่งนี้ (30 ต.ค. เวลา 5.00 น.)

บางจากฯ ขอแจ้งปรับราคาน้ำมันขายปลีก ดังนี้
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
ไฮดีเซล S B10 ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
ไฮดีเซล B20 S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ปรับลด 20 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
มีผล 30 ต.ค. 63 เวลา 5.00 น.
ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

พรุ่งนี้ค่อยเติม! น้ำมันทุกประเภทปรับลง 40 สตางค์ มีผลพรุ่งนี้ (30 ต.ค.)

พรุ่งนี้ค่อยเติม! น้ำมันทุกประเภทปรับลง 40 สตางค์ มีผลพรุ่งนี้ (30 ต.ค.)