ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ชาวบึงกาฬพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองเดินแสดงพลังปกป้องสถาบัน

411 79
ชาวบึงกาฬพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองเดินแสดงพลังปกป้องสถาบัน

ชาวบึงกาฬกว่า 1,500 คน พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง รวมตัวกันที่บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ แล้วเดินไปตามถนนเส้นต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อแสดงสัญลักษณ์และพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 26 ต.ค. เวลา 10.00 น.ที่บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดบึงกาฬ กว่า 1,500 คน นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง แสดงเจตนารมณ์รวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมถือธงชาติไทย และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมป้ายข้อความประกาศเจตนารมณ์พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อ 1.จะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.จะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป 


จากนั้นร่วมกันเดินขบวนแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยถือธงชาติไทยผืนใหญ่ ธงพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร และพระบรมฉายาลักษณ์ ไปตามถนนสายต่าง ๆ รอบเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ "พวกเราจะรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย เจริญก้าวหน้าตลอดมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน 

นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เกิดความไม่ปกติสุข สังคมมีความแตกแยก มีการชุมนุประท้วง เรียกร้องทางการเมืองและมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ประชาชนในประเทศเกิดความสับสน อันอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมอย่างกว้างขวางได้ เพื่อยึดหลักการให้บ้านเมืองมีความสงบสุข เกิดการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับ พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" และร่วมกันปกป้องรักษาชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติให้คงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ ด้วยชีวิตซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณจวบจนปัจจุบัน

เรื่องโดย นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี | ภาพโดย นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend