92 อาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ "นายกฯ" ลาออก หาทางแก้วิกฤต

92 อาจารย์รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเมศ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ "นายกฯ" ลาออก เพื่อหาทางแก้วิกฤต พร้อมให้วุฒิสภายุติการทำหน้าที่ เพื่อลดความเสียดทานและเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญคณาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง และเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยตัวแทนประชาชน โดยมีเนื้อหาระบุว่า

โปรโมชั่นดีๆที่lazada( คลิกเลย )

ด้วยมีสถานการณ์ตึงเครียดจากการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองที่หลากหลาย โดยให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยตัวแทนของประชาชน ตลอดจนให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน โดยนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 พร้อมสลายฝูงชนในตอนเช้ามืดของวันเดียวกัน และมีการชุมนุมต่อเนื่อง เพื่อแสดงความไม่พอใจในหลายจุด แต่รัฐบาลยังได้ปฏิบัติการสลายฝูงชนอีกครั้ง ในเวลากลางคืนของวันที่ 16 ตุลาคม ทําให้การชุมนุมลุกลามขยายไปทั่วประเทศพวกเราคณาจารย์ผู้ทำการสอน ศึกษาวิจัยค้นคว้าด้านรัฐศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สังคมไทยได้เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตหลายครั้ง หากรัฐบาลยังดึงดันไม่ฟังเสียงประชาชนและตอบโต้ด้วยความรุนแรง ก็จะทําให้สถานการณ์เลวร้ายลง จนเสี่ยงต่อความสูญเสียต่อประเทศชาติ ซึ่งยากจะบรรเทาได้

ในอีกด้านหนึ่ง พวกเรามีความเห็นว่า ข้อเรียกร้องของบรรดาคนหนุ่มสาวนั้น เป็นข้อเรียกร้องที่พึงนำมาพิจารณาด้วยสติปัญญาและเคารพในความเห็นที่แตกต่าง ตามแบบสังคมที่เผชิญผ่านวิกฤตการณ์มาได้ด้วยการใช้ความรู้และสติไตร่ตรอง และหลักการสติประชาธรรม จึงต้องการแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้องดังนี้
1.ขอสนับสนุนการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนทุกหมู่เหล่า
2.ให้รัฐบาลยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
3.ขอให้รัฐบาลยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้เห็นต่างและผู้ชุมนุมอย่างสงบ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตย
4.ขอเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อหาทางออกจากวิกฤตความชอบธรรม5.ให้วุฒิสภายุติการทำหน้าที่ เพื่อลดความเสียดทานและเปิดทางให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
6.ขอให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างเร่งด่วน

92 อาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ "นายกฯ" ลาออก หาทางแก้วิกฤต

92 อาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ "นายกฯ" ลาออก หาทางแก้วิกฤต

92 อาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ "นายกฯ" ลาออก หาทางแก้วิกฤต

92 อาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ "นายกฯ" ลาออก หาทางแก้วิกฤต

92 อาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ "นายกฯ" ลาออก หาทางแก้วิกฤต

92 อาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ "นายกฯ" ลาออก หาทางแก้วิกฤต

92 อาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ "นายกฯ" ลาออก หาทางแก้วิกฤต

92 อาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ "นายกฯ" ลาออก หาทางแก้วิกฤต

92 อาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ "นายกฯ" ลาออก หาทางแก้วิกฤต