กมธ.ยันพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญเสร็จทันตามกรอบเวลาแน่นอน

กมธ.พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ ยืนยันพิจารณาเสร็จตามกรอบ 22 ต.ค.นี้แน่นอน รับมีประเด็นถกเถียง เรื่อง สสร. อาจจะขัดรัฐธรรมนูญ ย้ำต้องรอบคอบ ขอประชาชนอดทนและยอมรับกระบวนการ

20 ตุลาคม 2563 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนรับหลักการ แถลงว่า กมธ.จะดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ต.ค.นี้ และจะส่งรายงานให้กับทางทางสภาฯ ได้ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งการทำงานก็ยังเป็นไปตามกรอบเวลา

ส่วนข้อสรุปในการพิจารณาเบื้องต้น ประเด็นใหญ่ที่มีการถกเถียงกันมาก คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อยกร่างใหม่ทั้งฉบับนั้น ซึ่งมีความเห็นเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกมองว่าสามารถทำได้ ส่วนอีกแนวทางมองว่ายังทำไม่ได้ เพราะจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2555 ที่บอกว่าการจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องทำประชามติก่อน

"เรื่องนี้ก็ต้องให้สมาชิกรัฐสภาตัดสินใจ ในวันที่พิจารณารับหลักการอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องอื่นๆ ทางกมธ.ก็ได้พิจารณาข้อดีข้อเสีย และสรุปเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาตัดสินใจต่อไป"นายชัยวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญ จะต้องทำอย่างรอบคอบ และมีข้อจำกัดในหลายเรื่อง ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขได้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะในมาตรา 255 ที่เขียนไว้ขัดเจนว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจะกระทำมิได้ ซึ่งการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงต้องพิจารณา มาตรา 255 ประกอบด้วย จึงเป็นที่มาของการเขียนในญัตติฝ่ายค้านและรัฐบาลว่าจะไม่มีการแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 แต่ก็มีร่างของบางกลุ่ม ที่ต้องการให้แก้ไขทั้งฉบับ เรื่องนี้ก็อาจจะขัดกับมาตรา 255

ส่วนจะพิจารณาทันในสมัยวิสามัญที่จะเปิดหรือไหม่นั้น ส่วนตัวไม่ทราบ แต่การจะนัดประชุมจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งหากเป็นต้นสัปดาห์หน้าคาดว่าจะไม่สามารถทัน แต่คิดว่าการที่จะรอไปอีก 1-2 สัปดาห์ การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงไม่ทำให้บ้านเมืองเสียหาย เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลาอยู่แล้ว ไม่ใช่จะจบได้ภายใน 1-2 วัน แต่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ มีการแปรญัตติ มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพราะเป็นกฎหมายสูงสุด กฎหมายสำคัญของประเทศ

"อยากให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอดทน และยอมรับกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทำประชามติและใช้มาตั้งแต่ปี 2560 ส่วนจะมีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไรนั้น ผมเชื่อว่าสมาขิกรัฐสภาทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่ารัฐธรรมนูญมีบางประเด็นที่จะต้องแก้ไขและยินดีที่จะแก้ไข" นายชัยวุฒิ กล่าว