ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ทำเรือสำเภาคำ-ป้ายไปรษณีย์บุญให้ผู้วายชนม์

132 4
ทำเรือสำเภาคำ-ป้ายไปรษณีย์บุญให้ผู้วายชนม์

พระสงฆ์ร่วมชาวบ้าน ทำเรือสำเภาคำ-ป้ายไปรษณีย์บุญ ถึงผู้วายชนม์ รับวันออกพรรษา 2 ตค.63 ส่งผลบุญที่ได้ทำไว้ไปให้กับผู้วายชนม์ ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามความเชื่อของชาวล้านนา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ภายในบริเวณวัดเชียงทองหมู่ 4 บ้านศาลา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีคณะ พระภิกษุสงฆ์สามเณร และชาวบ้านทั้งใน และนอกพื้นที่ตำบลท่าวังทอง ต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำ(สะเปาคำ) หรือเรือสำเภาคำ และป้ายไปรษณีย์บุญ เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวล้านนา

สำหรับการทำ(สะเปาคำ) หรือเรือสำเภาคำ นั้นเปรียบเสมือนเป็นเรือ ที่นำเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค ตลอดจนจตุปัจจัยต่างๆ ที่ บุตรหลานได้นำมาใส่เรือสำเภาคำ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ไปให้กับบรรพบุรุษ หรือผู้วายชนม์ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ที่ได้ทำไปในครั้งนี้ โดยใช้เรือสะเปาคำ หรือสำเภาคำเป็นเป็นสื่อกลางให้เรือขนสิ่งของข้ามแม่น้ำจากโลกมนุษย์ไปยังอีกโลก แห่งภูมิสวรรค์ที่ผู้ล่วงลับดับขันธ์อาศัยอยู่อีกภพภูมิหนึ่ง บนสรวงสวรรค์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชาวล้านนาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ไปรษณีย์บุญ หรือแผ่นป้าย บุญก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยการเขียนชื่อสกุลของผู้วายชนม์ตลอดจนผู้ที่ทำบุญติดไว้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ด้วยเช่นกัน ของชาวล้านนา

พระครูไพจิตรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง กล่าวว่า สะเปาคำ หรือเริอสำเภาคำ ซึ่งถือเป็นการทำบุญตามความเชื่อของชาวล้านนาโดยผู้ที่ทำบุญได้นำเอาสิ่งของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารแห้ง ตลอดจนเครื่องอุปโภคและบริโภคนำมาใส่เรือสำเภาคำที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำขึ้นมา เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้วายชนม์ หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเปรียบเสมือนเรือได้นำเอาส่วนบุญส่วนกุศลจากของโลกมนุษย์ส่งนำข้ามน้ำข้าวภพไปยังอีกโลกหนึ่ง ของผู้ ที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล

ในส่วนของไปรษณีย์บุญ หรือป้ายบุญ ก็เปรียบเสมือนการทำบุญอย่างหนึ่ง โดยการเขียนชื่อของผู้ที่วายชนม์หรือดับขันธ์ไปแล้ว ติดไว้เหมือนกับไปรษณีย์ ที่ลูกหลานได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ โดยเขียนชื่อทั้งผู้วายชนม์ และผู้อุทิศส่วนกุศล ติดไว้ เพื่อส่งผลบุญที่ได้ทำไว้ไปให้กับผู้วายชนม์ ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามความเชื่อของชาวล้านนามา ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน


เรื่องโดย ปัณณวิชญ์ อยู่ดี | ภาพโดย ปัณณวิชญ์ อยู่ดี
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend