ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นวดไทย มรดกไทย มรดกโลก

434 10
นวดไทย มรดกไทย มรดกโลก

ในยุคนี้ สมัยนี้ หากใครไม่รู้จักการนวดไทย อาจกล่าวได้ว่า ตกยุคก็ว่าได้ เพราะในปัจจุบันนี้ แม้นกระทั่งเด็กแรกเกิด เมื่ออุแว้ ออกมาสู่อ้อมอกแม่ คุณหมอก็จะสอนให้คุณพ่อ คุณแม่ ได้เรียนรู้ วิธีการนวดทารกเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของลูกรักกันแล้วการนวดไทย จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่มีมาแต่ในสมัยโบราณ ซึ่งเกิดจากสัญชาติญาณเบื้องต้นของการอยู่รอดของคนเรา เมื่อเราเกิดมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วย ก็มักจะลูบไล้บีบนวดในบริเวณ ที่เกิดอาการ เพื่อให้อาการเหล่านั้นบรรเทาลงได้

ต่อมาเมื่อเราก็เริ่มสังเกตเห็นว่าว่า ผลของการบีบนวดในจุดที่เกิดอาการ มักได้ผลดี เราก็จดจำ และบันทึกเป็นข้อมูลไว้  ซึ่งการนวดไทย โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธี การกด คลึง บีบ ดัด เหยียบ รวมไปถึงการอบ ประคบด้วยสมุนไพรไทย ซึ่งกรรมวิธีเหล่านี้ ล้วนเป็นภูมิปัญญา ที่สืบทอดกันต่อ ๆ มาหลายร้อยปี  จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนสามารถสร้างเป็นทฤษฎีการนวด กลายมาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยบำบัดรักษาอาการและโรคบางชนิดได้ 

จากภูมิปัญญาการนวดแผนไทยด้วยวิธีการ กด บีบ คลึง เหยียบ ดัด อบ ประคบ เหล่านี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการพัฒนาการนวดแผนไทยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีการศึกษาวิจัยมีการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรการนวดแผนไทยอย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้การนวดเพื่อบำบัดรักษาอาการต่างๆและการนวดเพื่อสุขภาพมีหลักสูตร การเรียน การสอน ตั้งแต่ 60 ชั่วโมงไปจนถึง 1,300 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ซึ่งปัจจุบันการนวดไทยมีการนำไปใช้ประโยชน์ ในระบบบริการสาธารณสุขทั้งของภาครัฐและเอกชน ในด้านการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยโรคข้อกระดูก โรคกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังขยายผลไปสู่กลไกสำคัญอีกกลไกหนึ่ง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ในธุรกิจบริการสุขภาพอย่างหลากหลายประเภท อาทิเช่น สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อการบำบัดรักษา เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้พลักดัน การนวดไทย เข้าสู่ยูเนสโก้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


 

จึงนับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 มีมติรับรองและประกาศให้นวดไทย (NUAD THAI) ขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่ง "นวดไทย" เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย รายการที่ 2 ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ต่อจากรายการ "โขน" ที่ได้ขึ้นไปแล้วเมื่อปลายปี 2561 

โดย ยูเนสโก อธิบายความสำคัญตอนหนึ่งว่า "นวดไทย" คือศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของการดูแลสุขภาพแบบไทย ๆ ในรูปแบบที่ไม่ใช้ยา เป็นการรักษาด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันศาสตร์การนวดไทย ได้พัฒนากลายเป็นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างหลากหลาย

 จึงไม่แปลกที่การนวดไทยจะโด่งดังไปทั่วโลกด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยเสน่ห์ไทยประสิทธิผลคุณภาพของการนวดไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกเมื่อการนวดไทยเดินทางไปทั่วโลกจึงกล่าวได้ว่ามรดกทางภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี้ก่อให้เกิดการยอมรับจากนานาอารยประเทศ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์