ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พม. ย้ำไม่แจกเงินทุกคน ดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย

1.13K 7
พม. ย้ำไม่แจกเงินทุกคน ดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย

โฆษกพม. ย้ำไม่แจกเงินทุกคน แจงดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เผยไม่ถูกตัดสิทธิ์แม้ได้รับสิทธิช่วยเหลือจากคลัง-แรงงาน-เกษตรฯ ก็มีสิทธิจะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงพม.ในฐานะโฆษกกระทรวงพม. กล่าวถึงกระแสที่กระทรวงพม. จะแจกเงินเยียวยา 2พันบาทให้กับประชาชนทุกคน ว่า ในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง และเงินดังกล่าวไม่ใช่เงินเยียวยาแต่เป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และไม่ใช่การแจกให้กับทุคน

โดยเกณฑ์การพิจารณาจะมีการส่งนักสังคมสังเคราะห์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ที่ประสบปัญหา เช่น ครอบครัวดังกล่าวมีสมาชิกกี่คนประสบปัญหาอย่างไรหรือไม่ อาทิ มีเด็ก ต้องการความช่วยเหลือเรื่องนมผงผู้สูงอายุที่มีความต้องการแพมเพิร์ส หรือคนพิการที่จะต้องมีการปรับปรุงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ทางราดหรือราวจับในห้องน้ำ

 

ดังนั้นแต่ละครอบครัวจะได้รับการช่วยเหลือที่แตกต่างกันตามความจำเป็นของสมาชิกทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาสามารถรับการติดต่อช่วยเหลือในส่วนของภูมิภาคได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สำนักงานพมจ.) และในส่วนของกทม.จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทรสายด่วน 1300 24 ชั่วโมง 

 


นางพัชรี กล่าวต่อว่าในสถานการณ์โควิด-19 มีผู้ประสบความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นมากนักสังคมสงเคราะห์อาจจะไม่เพียงพอดังนั้นจึงได้แต่งตั้งให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)หรือท้องถิ่น สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและส่งข้อมูลมายังสำนักงานพมจ. เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ทั้งนี้ภายใน 24 ชั่วโมงที่ พมจ.จะรับเรื่องไว้พร้อมทั้งแจ้งกลับว่าพมจ.ได้รับเรื่องแล้ว และจะเร่งให้การช่วยเหลือภายใน 48ชั่วโมง

โฆษกกระทรวงพม. กล่าวว่าหากมีปัญหาขอให้ติดต่อมายังช่องทางของพม.ซึ่งเราพร้อมดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามกลุ่มคนที่จะได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากมีปัญหาทางสังคมถึงแม้จะได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทจากกระทรวงการคลัง สิทธิเกษตรกรของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ หรือเงินชดเชยกรณีว่างงานจากสำนักประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ก็มีสิทธิจะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว

โดยในส่วนนี้จะมีการประเมินทางสังคมโดยนักสังคมสงเคราะห์ดูถึงข้อเท็จจริงว่าประสบความเดือดร้อนที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ทั้งนี้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วนนั้นแต่ละกรมจะให้การดูแลเฉพาะหน้าไปก่อนสำหรับงบประมาณที่จะนำมาให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2 พันบาท จะเป็นงบในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงพม.ที่อยู่ประมาณ 20 ล้านบาท

นอกจากนี้จะมีการแปลงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้เช่น อบรม สัมมนา ประชุม โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้ ส่วนระยะเวลาการช่วยเหลือนั้นเดิมเรามีระเบียบพม. กำหนดการช่วยเหลือไว้อยู่แล้ว ซึ่งปกติจะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหารายเดิมปีละไม่เกิน3 ครั้ง ครั้งละ 2 พันบาท

แต่ขณะนี้มีผู้ประสบปัญหาเพิ่มมากขึ้นเบื้องต้นจึงจะให้การช่วยเหลือกับผู้ประสบปัญหารายเดิมปีละ 1 ครั้งก่อนยกเว้นคนที่ประสบปัญหา เดือดร้อน ต้องการได้รับความช่วยเหลือซ้ำทั้งนี้รายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือในปีต่อไปหากพบว่ายังยากลำบากก็สามารถจะให้การช่วยเหลือต่อไปได้เรื่อยๆ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend