ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯสมุทรสาคร สั่งใช้มาตรการ 3 คุม ลดฝุ่น PM 2.5

419 8
ผู้ว่าฯสมุทรสาคร สั่งใช้มาตรการ 3 คุม ลดฝุ่น PM 2.5

จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีค่าความรุนแรงขึ้นสูง จนมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยถนนพระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ และถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนั้น

ต่อมาเมื่อเวลา 13.00 น. (ของวันที่ 12 ธ.ค.) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เรียกคณะทำงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในระยะเร่งด่วน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้สั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการตามมาตรการ 3 ด้าน เพื่อควบคุมฝุ่นละอองในระยะเร่งด่วนคือ 1.ควบคุม ป้องกันและวางแนวทางการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ให้เกิดฝุ่นละอองน้อยที่สุดโดยกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ, 2.ควบคุมปริมาณและการเดินรถของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและควันพิษ โดยให้ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งทางบก และ 3.ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ให้งดหรือลดการผลิตสินค้าบางประเภทที่ไม่จำเป็นในช่วงนี้ เพราะเชื้อเพลิงบางประเภทนั้นเป็นต้นเหตุของการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมอบหมายให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัด ทำหนังสือแจ้งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายทุกแห่ง

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยังได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยเฉพาะที่มีพื้นที่ติดกับถนนพระราม 2 ดำเนินการฉีดล้างถนนพระราม 2 และถนนเพชรเกษมทุกวันทั้งเช้าและเย็น อีกทั้งยังได้ประสานขอรถฉีดพ่นน้ำระยะไกล จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาได้ 4 เครื่อง เพื่อตั้งประจำไว้ 4 พื้นที่หลักคือ ตำบลนาดี , ตำบลท่าจีน , เทศบาลนครสมุทรสาคร และเทศบาลนครอ้อมน้อย ในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำ ลดฝุ่นละอองในอากาศอีกทางหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์จะเบาบางลงด้วย ขณะที่ในส่วนของสถานศึกษานั้น ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าไปดูแลให้ความรู้และมอบอุปกรณ์กันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับนักเรียน และบุคลกรกลุ่มเสี่ยงทุกคน


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงมาตรการเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการก่อน ส่วนมาตรการระยะยาวนั้น นอกจากจะต้องหาแนวทางเพื่อการลดฝุ่นละอองในอากาศให้ได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังจะต้องสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูดจับฝุ่นละออง PM 2.5 อีกด้วย ส่วนเรื่องของการประกาศมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 จังหวัดสมุทรสาครนั้น ก็จะดำเนินการต่อไปโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาถอดบทเรียนและแผนการปฏิบัติงานเมื่อปี 2561 มาเป็นต้นแบบ แล้วต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนการประกาศพื้นที่เขตควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5 นั้น ถ้าสถานการณ์ไม่รุนแรงมากขึ้น ก็จะไม่มีการประกาศแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะไม่อยากให้กระทบกระเทือนต่อการทำงาน หรือวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัด รวมถึงการท่องเที่ยวของสมุทรสาครด้วย ซึ่งทั้งนี้ก็ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ทุกวัน โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา เข้าสู่การปรับแผนแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend