ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

"เซ็นทรัล" ทำยุทธศาสตร์โอบกอดสังคม เสริมสร้าง หล่อเลี้ยง ยั่งยืน ไปด้วยกัน

244 7

พูดคุยในแบบเป็นกันเอง กับคุณ พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ที่มาบอกเล่า เล่าความคืบหน้าของโครงการเพื่อสังคม เซ็นทรัล ทำ และลิ้มรส Local Luncheon : ถอดรหัสอาหารถิ่น 4 ภูมิภาค" โดย Chefs Table โดย เชฟแบล็ค วิศรุต บุลสุวรรณ

ภายใต้โครงการ "เซ็นทรัลทำ" (CENTRAL Tham) ที่เน้นสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values :CSV) ระหว่างธุรกิจและสังคมผ่านกรอบแนวคิด 4 ด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน, การพัฒนาสินค้าชุมชน, คุณภาพสิ่งแวดล้อม, ความสงบสุขศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือ โดยดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)


พิชัยจิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เล่าความคืบหน้าของโครงการเพื่อสังคมเซ็นทรัล ทำ ว่า "ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนและสังคมเป็นเสมือนเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้การพัฒนาสังคมหลายด้านจำเป็นต้องอาศัยศักยภาพและความพร้อมของภาคธุรกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาด้วยเหตุนี้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลตลอด 72 ปีที่ผ่านมาจึงยึดมั่นการเติบโตร่วมกันของธุรกิจและสังคม (CSV) ไม่ใช่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

และการเติบโตนั้นต้องเป็นการเติบโตเชิงคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของสังคม คือ การสร้างความยั่งยืนให้กับคนชุมชน สิ่งแวดล้อม ที่สามารถส่งต่อถึงกันและกันได้จากรุ่นสู่รุ่น เซ็นทรัล ทำ คือโครงการที่ทุกคนในองค์กรเครือกลุ่มเซ็นทรัลร่วมมือกันทำ

ภายใต้แนวคิด CSV(Creating Shared Values) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืนโดยจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับ กรอบแนวคิดความยั่งยืนขององค์กร (SustainableFramework) ใน 4 ด้านหลัก คือ 1.People 2. Prosperity 3. Planet 4. Peace&Partnerships ด้วยกัน

นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัลยังได้จัดทำ ตลาดชุมชน ในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า ตลาดจริงใจ หรือ Jing Jai Farmers Market ซึ่งเป็นต้นแบบของการบูรณาการทางการสนับสนุนเกษตรกรในด้านส่งเสริมอาชีพและสินค้าชุมชนท้องถิ่นเน้นในเรื่องของสินค้าประเภทผักปลอดสารพิษ โดยการสนับสนุนในด้านการผลิตการแบ่งปันความรู้ในเรื่องค้าปลีก

การส่งเสริมให้รักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นตลาดที่ได้ชื่อว่า ปราศจาก พลาสติก ทั้งในด้านแพคเกจจิ้ง และการงดใช้ถุงพลาสติก และการสนับสนุนจัดหาพื้นที่ในการจัดจำหน่ายที่ Tops ซึ่งภายในปี 2562 จะมีตลาดจริงใจรวมแล้วกว่า 14 สาขาและมีแผนในการพัฒนาให้เป็น 45 สาขา ภายในปี 2564 สร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 84 ล้านบาท (ตัวเลข มค - 10 พย 2562)

และอีกกิจกรรม ที่ร่วมมือกับ องค์กรสัตว์ป่าสากลโลก (WWF) ในการดำเนินโครงการเกษตรยั่งยืน ฟื้นคืนป่าน่าน ภายใต้การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างเพื่อเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างยั่งยืนและพร้อมไปกับการดูแลรักษาป่า

"CENTRAL Tham Local Luncheon : ถอดรหัสอาหารถิ่น 4 ภูมิภาค" ChefsTable โดย เชฟแบล็ค วิศรุตบุลสุวรรณ เจ้าของเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติ และเจ้าของร้านอาหาร Blackitchซึ่งทุกเมนูใช้วัตถุดิบจากชุมชนต่างๆภายใต้การสนับสนุนของโครงการ "เซ็นทรัล ทำ" เพื่อยกระดับผักพื้นบ้านสู่อาหารจานหรูในรูปแบบไฟน์ไดนิ่ง

ประกอบด้วยเมนูต่างๆ อาทิ เมล่อนสลัดกับบัลซามิคกาแฟ แหนมเห็ดเทมปุระ โดยวัตถุดิบเมล่อนเขียว จาก วิสาหกิจชุมชนเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา จ.อยุธยา, กาแฟอาราบิก้า ภูชี้เดือนจ.เชียงราย, แหนมเห็ดจาก จริงใจ farmers market จ. ขอนแก่น ,

ข้าวสังข์หยดอบสมุนไพรข้าวสังข์หยด มาจาก จ.พัทลุง ชุบกับน้ำชุบเคยมะพร้าวคั่งหมูหวาน ที่ได้มะพร้าวแก้วจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำน้อย จ.เลย, ต้มกะทิปลาช่อนแดดเดียวกับยอดมะขามเนื้อปลาช่อนแดดเดียว ได้จาก กลุ่มสตรีถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู จ.สิงห์บุรี

ปิดท้ายของหวานด้วย ไอศกรีมน้ำผึ้งป่ากับขนม หัวหงอก ที่ได้น้ำผึ้งหอมหวานจากม่อนปูยารักษ์ผึ้งป่า จ.พะเยา

ผลสำเร็จ- สนับสนุนและพัฒนาสินค้าชุมชน4,650 ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ - สร้างรายได้ให้ชุมชนโดยการรับซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่า667 ล้านบาท - ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น13,596 ครัวเรือน- รวมทั้งการนำสินค้ามาจำหน่ายภายใต้แบรนด์Good Goods เช่น กาแฟภูชี้เดือน ที่เปลี่ยนจากการทำไร่เลื่อนลอยมาปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างกาแฟกว่า 500 ไร่ หรือกระเป๋าสานรูปทรงต่างๆ จากชุมชนกว่า 50 ชุมชนสามารถสร้างยอดขายภายใต้แบรนด์ Good Goods ได้ถึง 8.5 ล้านบาท เซ็นทรัล

ทำกับโปรเจคที่น่าจับตา ในปี 2019 2020 ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) -โครงการ ContactCenter โดยคนพิการ - โครงการ Lingerie Sharing ปันน้ำใจให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูงร่วมกับกรมราชทัณฑ์- จริงใจฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต - Good Goods -กาแฟภูชี้เดือน- โครงการเซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ- พิพิธภัณฑ์นาหมื่นศรีและการท่องเที่ยว- ส่งเสริมนักกีฬาคนพิการ- แม่ทา ออแกนิค เชียงใหม่- ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จ.น่าน- โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียน และคนพิการ- การให้ความรู้แก่SMEs ในโครงการBig Brother - ผ้าทอไทลื้อ บ้านหล่ายทุ่ง จ.น่าน

มาร่วมกัน "ทำ" เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับ เซ็นทรัล ทำ (Central Tham) ได้ที่Website : centraltham.com / Facebook : Central Tham / IG : CentralTham

เรื่องโดย ทัศนียา รัตน์วงศ์ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์