ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "อดิศร เพียงเกษ" โฆษกผู้นําฝ่ายค้าน

867 13
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง อดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นําฝ่ายค้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้(31 ตุลาคม 2562) เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง "อดิศร เพียงเกษ" เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

ด้วย ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend