ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563.

ทช. เผยผลตรวจสอบเอกสารสิทธิ์กลางเมืองชลบุรี

136 6
ทช. เผยผลตรวจสอบเอกสารสิทธิ์กลางเมืองชลบุรี

ทช. เผยผลตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ที่ดินประกาศขาย 460 ล้านบาทกลางเมืองชลบุรีชี้ชัดโฉนดออกก่อนประกาศพื้นที่ป่าชายเลน จึงถือว่าผู้ครอบครองที่ดินได้มาโดยถูกต้อง พร้อมทั้งให้เน้นการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ หน่วยงานภาครัฐ

จากกรณี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เพื่อตรวจสอบพื้นที่ตามข้อร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีการประกาศขายที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณคลองบางโปรง ริมถนนบางแสน- อ่างศิลา. ท้องที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ติดป้ายประกาศขายที่ดินเนื้อที่ 20 ไร่2 งาน ราคา 460 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเป็นพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน อีกทั้ง พื้นที่ดังกล่าวมีการถมดินทับลำรางสาธารณะ ปิดทางน้ำไหลเข้า ออก 


ทำให้พรรณไม้ป่าชายเลนยืนต้นตายส่งผลต่อระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นอย่างมากนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรณีดังกล่าว นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ตนลงตรวจสอบพื้นที่ทันที เพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สาธารณชนโดยตนได้ลงพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณถนนบางแสน-อ่างศิลา. 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพื้นที่อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบการถือครองที่ดินเบื้องต้นจากเว็ปไซต์กรมที่ดิน ทราบว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่เอกชน มีเอกสารสิทธิทุกแปลง ต่อมา ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอสารบบที่ดินได้ทราบว่า ข้อมูลจากสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เพื่อยืนยันสิทธิการถือครองที่ดิน "ในวันนี้ตนจึงขอรายงานให้พี่น้องประชาชนได้ ทราบว่า จากการตรวจสอบพบว่าเดิมพื้นที่ดังกล่าวมีโฉนดที่ดินเลขที่ 7881 ตำบลบ้านปึก อำเภอปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 28 ไร่ 70 ตารางวา ออกให้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2469. 

โดยปัจจุบันได้แบ่งแยกออกเป็น 5 แปลง พร้อมออกโฉนดเลขที่ 222006, 222007, 222008, 222009 และ 222010 ท้องที่ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สำหรับพื้นที่ใกล้เคียงที่พบพรรณไม้ป่าชายเลนยืนต้นตาย เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ซึ่งคาดว่าเกิดมาจากการถมดินทับลำรางสาธารณะ ปิดทางน้ำไหลเข้า ออก เป็นพื้นที่เอกชนมีโฉนดที่ดินเลขที่ 5640 ออกให้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ร.ศ. 126 อยู่ในท้องที่ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 230 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา 

เรื่องนี้ตนได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยด่วน และรายงานให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบเป็นลำดับ ซึ่งตนจะได้รายงานให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบต่อไป ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบพื้นที่และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ในประเด็นดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลใจ ความสับสนและเพื่อความชัดเจนจากผลการตรวจสอบจึงขอแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ตามประเด็นการร้องเรียนที่มีการประกาศขายผู้ครอบครองมีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินตามกฎหมายโดยเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกก่อนประกาศพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22. สิงหาคม 2543. จึงถือว่าผู้ครอบครองที่ดินได้มาโดยถูกต้อง. 

พร้อมทั้งให้เน้นการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันดูแลรักษาฟื้นฟูให้ทรัพยากรป่าชายเลนคงความสมบูรณ์และรักษาสมดุลระบบนิเวศสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไป" อธิบดีกรม ทช.กล่าวยืนยัน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์