ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563.

รมว.กลาโหม มอบกองทัพบกปกป้องสถาบันฯ

84 39
รมว.กลาโหม มอบกองทัพบกปกป้องสถาบันฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพบก ภารกิจการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันอันสูงสุด

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพบก ดังนี้ 

1.ให้ตระหนักว่า ภารกิจการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันอันสูงสุด ที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจปวงชนชาวไทย เป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง

2.ให้นำความรู้จากการฝึกการดูงานกองทัพประเทศที่เจริญแล้ว มาพัฒนาปรับปรุงกิจการ ทบ. ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน

3.ให้สนับสนุนส่วนราชการพลเรือน ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ และในการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ขอให้ดำเนินการอย่างประสานสอดคล้อง มีแผนหลัก แผนรอง และแผนเผชิญเหตุ

4.ให้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านโครงสร้างกำลัง และด้านการฝึก ที่สามารถรองรับได้ทั้งภัยคุกคามแบบดั้งเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่

5.ให้หน่วยทหารดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904วปร. ใน เดือน ต.ค.จำนวน 3 วาระสำคัญ ได้แก่

- 13 ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสววรคต ร.9

 -18ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.4

- 23ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend