ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศาลสั่งจำคุก เมียอริสมันต์ 2 เดือน-ริบเงิน 42 ล้านรวยผิดปกติ

1.97K 31
ศาลสั่งจำคุก เมียอริสมันต์ 2 เดือน-ริบเงิน 42 ล้านรวยผิดปกติ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ภรรยานักร้องดัง เป็นเวลา 2 เดือน ไม่รอลงอาญา ฐานยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ พร้อมริบเงิน 42 ล้าน ที่ร่ำรวยผิดปกติ พร้อมออกหมายจับมาบังคับโทษ โดยไม่มีอายุความ

วันนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดอ่านคำพิพากษา กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) กล่าวหา นางระพิพรรณพงศ์เรืองรอง อายุ 46 ปี อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นภรรยาของ นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบด้วย 

ซึ่งขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 และมีบทลงโทษทางอาญา มาตรา 119

โดย นางระพิพรรณ ผู้ถูกกล่าวหาทราบนัดแล้ว แต่ไม่มาศาล อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 40 วรรค2 ศาลจึงอ่านคำพิพากษาลับหลัง และถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบคำพิพากษาแล้ว

ทั้งนี้ ศาลฯ เห็นว่า นางระพิพรรณ ผู้ถูกกล่าวหา 

  • แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุว่ามีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 3 ฉบับ รวม 13 ล้านบาท แต่ไม่ได้มีการกู้ยืมเงินกันจริง  

  • แสดงรายได้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 15 ล้านบาท โดยนางระพีพรรณ ไม่ได้รับเงินจริง

  • แสดงรายได้จากสัญญาจ้างทำของ นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง คู่สมรส จำนวน 27 ล้านบาท โดยไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อว่า นายอริสมันต์ ได้มีการรับจ้างงานดังกล่าวจริง จึงเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 

ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำขึ้นเพื่อปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ ของนางระพิพรรณ และคู่สมรส

นอกจากนี้ นางระพิพรรณ ไม่ได้ระบุในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ว่าเงินลงทุนของในบริษัทเฮ้าส์ ออฟ ฮาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ 2012 จำกัด มูลค่า 25 ล้านบาท เป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้น จึงทำให้เข้าใจว่า นางระพิพรรณ นำเงินไปลงทุนในบริษัทตามมูลค่าหุ้นดังกล่าว อันเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ การกระทำจึงมีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ และปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินตามคำร้อง

ศาลจึงพิพากษา ให้จำคุก นางระพิพรรณ เป็นเวลา 2 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ และห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ขณะเดียวกันศาลได้ออกหมายจับ ให้ติดตามตัว นางระพิพรรณ มาบังคับตามคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดอายุความด้วย

และเวลา 15.30 น. องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน คดีริบทรัพย์ ที่อัยการสูงสุด ผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งริบทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ ของ นางระพิพรรณ รวมมูลค่า 42,816,226 บาท ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 38 ซึ่งมี น.ส.จันทาภา พิษณุไวศยวาท ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินบางรายการ เป็นผู้คัดค้านที่ 1 , บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้คัดค้านที่ 2 , นายอริสมันต์ คู่สมรส เป็นผู้คัดค้านที่ 3

โดยกรณีนี้ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นางระพิพรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ส. ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตำแหน่ง - พ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี โดยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ รวมมูลค่า 42,816,226.64 บาท ซึ่ง ป.ป.ช.ส่งสำนวนเอกสารหลักฐานให้อัยการยื่นฟ้องศาลฎีกาฯ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นางระพิพรรณ ก็ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาเช่นกัน แต่มอบหมายให้ทนายความ มาฟังคำพิพากษาแทน

โดยศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ นางระพิพรรณ มีภาระการพิสูจน์แล้ว พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญรวม 42,816,226.64 บาท พิพากษาให้ทรัพย์สินมูลค่า 42,816,226.64 บาท พร้อมดอกผลที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 , 38 ประกอบมาตรา 83 / และให้คืนรถยนต์ BMW รุ่น 730 Ld เลขทะเบียน ถ-8988 (ป้ายแดง) แก่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้คัดค้านที่ 2 หลังจาก นางระพิพรรณ ผิดชำระค่าเช่าซื้อ

สำหรับทรัพย์สิน ที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่าเพิ่มขึ้นผิดปกติของ นางระพิพรรณ ได้แก่ เงินฝากธนาคาร 6 บัญชี จำนวนเงิน 27,618,954 บาท / ที่ดิน 3 แปลง มูลค่า 9,492,000 บาท / สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง มูลค่า 2 ล้านบาท / รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 1,805,272 บาท และเงินที่นำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร จำนวนเงิน 1.9 ล้านบาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend