ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

ด่วน! ศาลสั่งจำคุก "เมียอริสมันต์" ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

16.3K 263
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก เมียอริสมันต์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

วันนี้ (16 กันยายน 62) ศาลฎีกา มีคำสั่งจำคุก "เมียอริสมันต์" ยื่นบัญชีทรัพย์และหนี้สิน อันเป็นเท็จ ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี หากหนี ต้องหนีตลอดชีวิต คดีไม่มีอายุความ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๕๖๒ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผู้ร้อง นางระพิพรรณ พงศ์เรื่องรอง ผู้ถูกกล่าวหา เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน


วันนี้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ศาลจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังผู้ถูกกล่าวหา และถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบคำพิพากษาแล้วศาลมีคำวินิจฉัยในสาระสำคัญว่า ผู้ถูกกล่าวหา(นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง) แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุว่า มีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ คือ สัญญที่ผู้ถูกกล่าวหากู้ยืมเงินจำนวน ๓ ฉบับรวม ๑๓ ล้านบาท โดยมิได้มีการกู้ยืมเงินกันจริง แสดงรายได้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๑๕ ล้านบาท โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับเงินจริง แสดงรายได้จากสัญญาจ้างทำของของนายอริสมันต์พงศ์เรืองรอง คู่สมรส จำนวน ๒๗ ล้านบาท โดยไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อว่า นายอริสมันต์ได้มีการรับจ้างงานดังกล่าวจริง จึงเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ การกระทำดังกล่าวทำขึ้นเพื่อปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสนอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ระบุในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่า เงินลงทุนของผู้ถูกกล่าวหาในบริษัทเฮ้าส์ออฟ ฮาร์ท พรอพเพอร์ตี้ ๒๐๑๒ จำกัด มูลค่า ๒๕ ล้านบาท เป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้น จึงทำให้เข้าใจว่าผู้ถูกกล่าวหานำเงินไปลงทุนในบริษัทตามมูลค่าหุ้นดังกล่าว อันเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบการกระทำของผู้ถูกล่าวหาจึงมีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินตามคำร้อง

ให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหา (นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง) มีกำหนด ๒ เดือน โดยไม่รอการลงโทษและห้ามไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือคำงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา ๕ ปื

ในวันนี้ศาลได้ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาบังคับตามคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดอายุความแล้ว

.

.

.

.

....

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์