ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"หมอระวี"ยินดี"สนธิ" พ้นโทษชูเป็นนักสู้เพื่อความถูกต้อง

868 8
หมอระวียินดีสนธิ พ้นโทษชูเป็นนักสู้เพื่อความถูกต้อง

"หมอระวี" ยินดี "สนธิ" พ้นโทษ ชู เป็นนักสู้เพื่อความถูกต้อง ไม่ทอดทิ้งประเทศ เป็นแบบอย่างการเสียสละ สร้างให้พลเมืองตื่นรู้ หลังวานนี้ เวลา 10.00 น. ได้มีการปล่อยตัวนายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ ซึ่งถูกจำคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากเรือนจำแล้ว

จากกรณีวานนี้(4 กันยายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.ได้มีการปล่อยตัวนายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ ซึ่งถูกจำคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากเรือนจำแล้ว

ด้านอธิบดีราชทัณฑ์ เผยหมายปล่อยตัวจากศาลมาถึงเรือนจำแล้ว ดังนี้

"ปล่อยตัวสนธิ ลิ้มทองกุล"

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่าทัณฑสถานโรพยาบาลราชทัณฑ์ได้ทำการปล่อยตัว นายสนธิ ลิ้มทองกุล อายุ 72 ปี ผู้ต้องขังชั้นเยี่ยม ที่ต้องคดีความผิดกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอื่นๆ ซึ่งรับโทษมาแล้ว 3 ปี 1 เดือน ขณะที่นายสนธิฯอยู่ภายในเรือนจำมีความประพฤติดี ช่วยเหลืองาน ของทางราชการหลายอย่าง และมีความก้าวหน้าในเรื่องการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของกรมราชทัณฑ์ ครบถ้วนเรียบร้อยประกอบกับเป็นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี และมีโรครุมเร้าหลายอย่าง

ตามข้อเท็จจริงแล้วนายสนธิฯน่าจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเข้าข่ายจะต้องได้รับการปล่อยตัวไปตามมาตรา 6 (2)(จ) แต่มีการตีความทางกฎหมายว่านายสนธิฯ กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตามบัญชีแนบท้าย จึงเข้าข้อยกเว้นไม่ปล่อยตัวเพียงแค่ลดโทษลงแทน ต่อมาได้มีนักโทษชายรายหนึ่งยื่นอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการอภัยโทษโดยโต้แย้งว่าตนเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งมิใช่สถาบันการเงินดังนั้นจึงไม่เข้าองค์ประกอบตามทีระบุไว้ในบัญชีแนบท้าย ซึ่งกรมราขทัณฑ์ได้ยื่นเรื่องขอหารือการตีความข้อกฎหมายดังกล่าวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา และในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น ได้มีการประชุมสามฝ่ายประกอบด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ทั้งสามท่าน หัวหน้าผู้พิพากษแผนกคดีค้านุษย์ หัวหน้าผู้พิพากษาแผนกคดียาเสพติด ผู้แทนอัยการสูงสุด และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผลปรากฏว่ายืนยันการตีความทางกฎหมายเป็นคุณกับผู้ร้อง คำร้องของผู้ร้องฟังขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับกรณีของนายสนธิฯแล้วเป็นข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นนายสนธิฯจึงข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น

กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าการปล่อยตัวในครั้งนี้เป็นเรื่องของความคลาดเคลื่อนในการตีควมทางกฎหมายโดยแท้ได้มีการหารือกับผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ มิได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือมีใบสั่งจากผู้ใดรวมทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้น

แหล่งข่าวจากระทรวงยุติธรรม ยืนยันว่า กรณีการปล่อยตัวนายสนธิ ไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง และนายสนธิเองก็ไม่ใช่ผู้ที่ยื่นคำร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา แต่เมื่อมีการตีความว่าคดีของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่สถาบันการเงิน ทำให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว และส่งผลให้นายสนธิได้รับอานิสงค์ปล่อยตัวไปด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ภายหลังมีความชัดเจนเรื่องการปล่อยตัวนายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล บุตรชายของนายสนธิ และนายปานเทพ วงศ์พัวพันธุ์ อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ ได้มารอรับตัวนายสนธิที่ด้านหน้าทัณฑสถานฯ โดยมีสื่อมวลชนไปเฝ้ารอจำนวนมาก แต่ปรากฏว่าเรือนจำได้ปล่อยตัวนายสนธิออกไปตั้งแต่เวลา 15.00 น. ภายหลังหมายปล่อยจากศาลอาญาได้ส่งมาถึงเรือนจำตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวแสดงความยินดีกับครอบครัวของนายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ได้รับการปล่อยตัว เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษหลังรับโทษนาน 3 ปี 1 เดือน สะท้อนให้เห็นว่านายสนธิมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองไม่หลบหนีคดี เคารพกระบวนการยุติธรรม ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่านายสนธิมีความเสียสละต่อสู้กับความถูกต้อง กล้าเห็นต่างด้วยการให้ข้อมูล เป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง นำไปสู่พลังทางสังคมในการมีส่วนร่วมทารเมืองอย่างกว้างขวาง จากประชาชนมีความหมายแค่เพียงตอนหย่อนบัตร มาเป็นพลเมืองที่ตระหนักถึงความสำคัญในการรวมพลังตรวจสอบการใช้อำนาจ จนนำไปสู่จุดเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

"สำหรับผมคุณสนธิคือนักสื่อสารมวลชน ที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ผ่านการลอบสังหาร แต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งประเทศชาติ เป็นแบบอย่างของความเสียสละ ถือเป็นการสร้างพลเมืองตื่นรู้ให้กับสังคมไทย" นายแพทย์ ระวี กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend