ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดไทยวัฒนาราม

1.5K 14
ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดไทยวัฒนาราม

วัดไทยวัฒนาราม เดิมชื่อ วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือ วัดไทยใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด ห่างจากตัวอำเภอแม่สอดไปประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 84 ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 105 สายตาก - แม่สอด เส้นที่จะไปตลาดริมเมย ก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทย - พม่า

เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลมาจากสหภาพพม่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 โดยนายมุ้ง เป็นชาวพม่ารัฐฉาน ที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สอด และได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหงหาญ ในปี พ.ศ. 2500 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นวัดพระพุทธศาสนาในสังกัดกรมศาสนา ในวัดมีพระพุทธมหามุนี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์ สหภาพพม่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมาก

สิ่งสำคัญภายในวัด

-พระพุทธมหามุนี เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย ศิลปะพม่า มีขนาดความสูง 7 ศอก กว้าง 7 ศอก เป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุนีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเมืองยะไข่ (ยะแข่ง) ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ทางรัฐบาลพม่าได้อัญเชิญให้มาประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑเลย์ มีผู้เลื่อมใสกันมากพระอธิการบัณฑิต (พระอู่บ่านเต๊กชะ) เจ้าอาวาสวัดไทยวัฒนารามเห็นว่าชาวไทยส่วนใหญ่คงไม่มีโอกาสไปสักการะบูชาพระพุทธมหามุนีองค์จริงที่เมืองมัณฑเลย์ประเทศสหภาพเมียนมาร์ จึงได้ให้ช่างชาวพม่าสร้างพระพุทธมหามุนีองค์จำลองแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดไทยวัฒนาราม

- รูปปั้นหงส์สีทองที่งามสง่าและเจดีย์โกนวินทรงเครื่องสีทองซึ่งตั้งตระหง่านอยู่เคียงกัน

- วิหารพระพุทธมหามุนี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมของพม่า บนหลังคาประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ ภายในประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องซึ่งจำลองมาจากพระพุทธมหามุนี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า

- พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวจัดแสดงความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเผยแผ่ไปยังประเทศต่างๆ โดยจำลองเป็นแผนที่ทวีปต่างๆ อีกทั้งยังมีหุ่นจำลองพระพุทธเจ้าที่เคลื่อนไหวได้ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ในช่วงเสด็จลงจากสวรรค์

-พระนอนวัดไทยวัฒนาราม เป็นพระนอนองค์ใหญ่มากอยู่ด้านหลังสุดของวัดเห็นทีแรกถึงกับอึ้งเพราะมีความคล้ายกับ พระพุทธไสยาสน์ Chauk Htat Kyi Pagoda หรือพระนอนตาหวานที่ขึ้นชื่อของเมืองย่างกุ้ง หรือถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง วัดไทยวัฒนารามก็เหมือนวัดที่รวมเอาสิ่งสำคัญในพม่ามาไว้ในที่เดียวกัน ก็เป็นได้

-เจดีย์โกนวิน วัดไทยวัฒนาราม เป็นเจดีย์ที่มีความคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองหลายส่วน จุดสังเกตว่าเป็นเจดีย์พม่าดูที่ฐานจะมีเจดีย์ราย 8 องค์หรือไม่ก็เป็นซุ้มบรรจุพระพุทธรูป 8 ซุ้ม พระพุทธรูปทั้ง 8 องค์คือพระประจำวันเกิด ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ส่วนวันพุธจะมีวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนรวมเป็น 8 องค์ เจดีย์รายทั้ง 8 จะอยู่ที่ฐานเจดีย์องค์ประธานเป็น 8 ทิศ อีกอย่างหนึ่งก็คือใกล้ๆเจดีย์จะมีเสาหงษ์อยู่ต้นนึง ปกติหงส์จะหันหน้าเข้าหาเจดีย์

-ศาลาหน้าวัด เป็นจุดสุดท้ายที่เรามาเก็บภาพก่อนที่จะขึ้นรถ เดินทางไปหาอะไรกินมื้อเย็น ศาลาหลังนี้คล้ายๆทำหน้าที่เป็นทางเดินให้ พระและประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปในวัดในช่วงหน้าฝน หรือหลบความร้อนของแสงแดดก็ได้ มีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์รวมถึงเทพทันใจและรูปเหมือนของเจ้าอาวาสวัดไทยวัฒนาราม

เรื่องโดย ประเสริฐ เทพศรี | ภาพโดย ประเสริฐ เทพศรี
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend