ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

"ลาว-อินโดฯ" ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้ว 2 แห่ง

2.3K 21
ลาว-อินโดฯ ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้ว 2 แห่ง

คณะกรรมการมรดกโลก พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วหลายประเทศ โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการขึ้นมรดกโลกแล้ว 2 แห่ง คือ ทุ่งไหหิน แหล่งโบราณคดีอายุเกือบ 3,000 ปี บริเวณแขวงเชียงขวาง ของ สปป.ลาว เหมืองถ่านหินเก่า Ombin (ออบบิลิน) สุสานฝังศพของ Japa โบราณ ของ อินโดนีเซียส่วนประเทศไทยยังหารือไม่ได้ข้อสรุป

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ยังคงพิจารณาต่อเนื่องในวาระขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่เริ่มเข้าสู่วาระการพิจารณาตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในเบื้องต้นมีหลายประเทศได้รับการรับรองประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ทั้งแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เช่น "French Austral Lands and Seas" ของ ฝรั่งเศส "Vatnajokull National Park - dynamic nature of fre and ice" ของ ไอซ์แลนด์ "โบราณสถานของ Liangzhu Citly" ของ จีน // "Mozu-Furuich Kofun Group: Mounded Tombs of Ancient Japa" ของ ญี่ปุ่น // "Babylon" ของ อิรัก "เมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน" ของ อินเดีย ส่วนของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกประกาศมีขึ้นทะเบียนครั้งนี้แล้ว 2 แห่ง จากเสนอขอ 4 แห่ง คือ ทุ่งไหหิน แหล่งโบราณคดีอายุเกือบ 3,000 ปี บริเวณแขวงเชียงขวาง ของ สปป.ลาว // เหมืองถ่านหินเก่า Ombin (ออบบิลิน) สุสานฝังศพของ Japa โบราณ ของ อินโดนีเซีย สำหรับพุกาม ของเมียนมา อยู่ระหว่างพิจารณา


ขณะที่ประเทศไทยยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โดยคณะทำงานที่ตั้งที่มี 6 ประเทศ จากในคณะกรรมการรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกจาก 21 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นอร์เวย์ คิวบา ตูนิเซีย และคูเวต ยังอยู่ระหว่างหารือช่วงพักการประชุมเพื่อหารือรายละเอียดร่วมกันว่าจะให้กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกหนึ่งแห่งในปีนี้หรือไม่ เนื่องจากออสเตรเลียและนอร์เวย์ยังมีความกังวลเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่ ซึ่งอินโดนีเซียให้การช่วยเหลือและสนับสนุนไทยอย่าเต็มที่

สิ่งสำคัญสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไอยูซีเอ็น) ยังมีข้อมูลเก่าและไม่สะท้อนพัฒนาการที่ไทยดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังมาโดยตลอดและไทยได้จัดส่งเอกสารให้ ไอยูซีเอ็น แล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการออกกฎหมาย 2 ฉบับ ทั้งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทั่วประเทศที่ต้องใช้กฎกติการ่วมกันภายใต้กฎหมายของประเทศไทย คาดว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกจะนำวาระกลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยกลับมาพิจารณาอีกครั้งท้ายวาระการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศสมาชิก

ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะเจ้าหน้าที่ไทย ได้ใช้โอกาสระหว่างช่วงพักการประชุมชี้แจงกับนอร์เวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก 21 ประเทศ เกี่ยวกับการดำนินงานของไทยที่ผ่านมาเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่ พร้อมทั้ง ขอเข้าหารือกับประเทศจีน อีกหนึ่งในคณะกรรมการรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ เพื่อขอการสนับสนุนไทยด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์