ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

ออมสิน ปล่อยกู้ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ตรึงดอกเบี้ย 4 ปีแรก 2.75%

5.9K 49
ออมสิน ปล่อยกู้ บ้านคนไทยประชารัฐ ตรึงดอกเบี้ย 4 ปีแรก 2.75%

ธนาคารออมสิน พร้อมเดินหน้าโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ให้กู้ทั้งโครงการและผู้ซื้อรายย่อย ที่อยู่อาศัย 3 แบบ "บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย" ราคา 350,000-700,000 บาท นำร่อง 5 จังหวัด มูลค่าโครงการรวม 1,564 ล้านบาท พร้อมให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ คิดดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ระยะเวลา 4 ปี จากนั้นคิด MRR ลบ 0.75-1.00%

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัยเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561ได้เห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ราชพัสดุและเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองราคาไม่เกินหน่วยละ700,000 บาท ในกรอบวงเงินโครงการรวม 4,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินเป็นแหล่งทุนทั้งให้สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย(Pre Finance)และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อรายย่อย (Post Finance) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ซื้อรายย่อย3 กลุ่ม ได้แก่1.ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2.ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และ 3.ประชาชนทั่วไป


"ธนาคารมีความยินดีและมีความพร้อมในการสนับสนุนสินเชื่อโครงการนี้ทั้งการให้สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อรายย่อยซึ่งธนาคารออมสินได้ประสานงานในการดำเนินโครงการกับกรมธนารักษ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องนี้"ดร.ชาติชาย กล่าว

สำหรับรูปแบบที่อยู่อาศัยโครงการนั้นแบ่งเป็น 3 รูปแบบได้แก่ บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย กำหนดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28ตารางเมตร ราคาหน่วยละประมาณ 350,000-700,000 บาท โดยธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อโครงการฯให้ผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย ใน 5 พื้นที่ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงรายและขอนแก่น ซึ่งก่อสร้างในรูปแบบอาคารพักอาศัย (ห้องชุด) และบ้านแฝดชั้นเดียว รวมมูลค่าโครงการประมาณ1,564 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างประมาณ 2,302 ยูนิต โดยมีผู้สนใจ 4,953 รายได้จองสิทธิกับผู้ประกอบการรวม 2,210 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 512 รายกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน 1,674 รายและกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ราย

ขณะที่ สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการธนาคารออมสินปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% เป็นเวลา 3 ปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป เท่ากับ MLR -1 ต่อปีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารออมสิน =6.50%)ส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อรายย่อย กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4คงที่ 2.75% ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไปกรณีรายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารออมสิน ปัจจุบัน = 7.00% ต่อปี) ส่วนกรณีสวัสดิการหักเงินเดือนคิดอัตราดอกเบี้ยMRR-1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30ปี.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์