ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563.

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 'คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา' พฤติการณ์เบียดบังพระราชทรัพย์

22.0K 41
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา พฤติการณ์เบียดบังพระราชทรัพย์

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา พฤติการณ์เบียดบังพระราชทรัพย์ไปโดยมิชอบ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่องเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความว่า


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นทุติยจุลจอมเกล้าตติยจุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้า เนื่องจากคุณหญิงทิพยา ยังพัธนา มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมและเบียดบังพระราชทรัพย์ไปโดยมิชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นทุติยจุลจอมเกล้าตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้าของคุณหญิงทิพยา ยังพัธนา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมพุทธศักราช2562ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์