ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

บันได 7 ขั้นกวาดล้างยาเสพติดภาคเหนือ

772 68

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบแผนปฏิบัติการบันได 7 ขั้น กวาดล้างยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ หากบูรณาการความร่วมมือปฏิบัติการตามแผนฯ ทั้ง 7 มาตรการ จะส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ทั้งการปราบปราม การสกัดกั้นยาเสพติด

แผนปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบแผนปฏิบัติการ กวาดล้างยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มอบนโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565)

โดยมีพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์, นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. , นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), พลตำรวจตรี ภาณุเดช บุญเรือง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3, นายแพทย์ อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วม


เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนทั้ง 7 มาตรการ และเกิดการขับเคลื่อนตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เข่าร่วม 250 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิบัตินโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.บส.ชน.) กอ.รมน. โดยมีกองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และสำนักงาน ป.ป.ส. โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ

เพื่อบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จในที่ประชุม มีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

1.มาตรการการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในพื้นที่เป้าหมาย

2.มาตรการการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์

3.มาตรการการสืบสวน ปราบปรามกลุ่มการค้าและอิทธิพล

4.มาตรการการป้องกันยาเสพติด

5.มาตรการการบำบัดยาเสพติด

6.มาตรการการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.มาตรการการบริหารจัดการและการบูรณาการ

ตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยาพล.อ.อ. ประจิน กล่าวว่า ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จถือเป็นส่วนสำคัญในพื้นที่สำคัญดังกล่าว

หากสามารถบูรณาการความร่วมมือปฏิบัติการตามแผนฯ ทั้ง 7 มาตรการ จะส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ทั้งการปราบปราม การสกัดกั้นยาเสพติด การสร้างกลไกครอบครัว ชุมชน และจิตอาสาในการป้องกันปัญหายาเสพติด ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในการช่วยกันดูแลทางผ่านยาเสพติด ควบคุมปัญหาในระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ

เรื่องโดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี | ภาพโดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend