ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ขนส่งฯ เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

379 1
ขนส่งฯ เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

กรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนา "เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ" ยกระดับคุณภาพการขนส่งในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

วันนี้ (26 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ" พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ประจำปี 2561 จำนวน 56 ราย และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนำร่องตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) จำนวน 15 ราย 

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ทิศทางของธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ทำให้การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ มีศักยภาพการเติบโตและมีความท้าทายสูง เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการสูญเสียของสินค้าระหว่างการขนส่ง เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและอาหาร อีกทั้งเป็นสินค้าบริโภคที่ส่งผลถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคโดยตรงทำให้ต้องมีมาตรฐานและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นกว่าการขนส่งสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ กรมการขนส่งทางบกจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจประเมินและกระบวนการให้การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ครอบคลุมกิจกรรมใน 4 ด้าน จำนวน 10 ข้อ และได้มีโครงการนำร่องเพื่อตรวจประเมินผู้ประกอบการขนส่งตามมาตรฐาน Q Cold Chain ในทุกกระบวนการขนส่ง พบว่าทุกองค์ประกอบมีผลต่อคุณภาพระบบการจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ อาทิ ด้านปฏิบัติการขนส่ง มุ่งเน้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งในกระบวนการขนส่งสินค้า ต้องมีคู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ทำให้พนักงานขับรถหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ด้านความสะอาด สร้างความมั่นใจในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย ตั้งแต่ก่อนการขนส่งระหว่างและหลังการขนส่ง ด้านมาตรฐานห้องเย็นและการบำรุงรักษา ครอบคลุมทั้งด้านตัวรถ ตู้ห้องเย็น อุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิ แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการคัดเลือกจัดสรรพนักงานอย่างเป็นระบบ มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารโดยเฉพาะ มีการตรวจสภาพร่างกายให้พร้อมต่อการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การขนส่งมีความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ จะพร้อมให้ผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองภายในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งเพื่อรองรับและสร้างโอกาสแข่งขันในธุรกิจการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เช่นเดียวกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark แล้วจำนวน 483 ราย โดยมีหน่วยตรวจประเมินอิสระที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการรักษามาตรฐานของผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8490 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์