นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศร่วมให้อาหารช้างจำนวนมากว่า 180 เชือกแบบบุฟเฟ่ยาวโต๊ะอาหารช้างยาวที่สุดในโลก ด้วยอาหารช้างหลากหลายชนิด จำนวนกว่า 50 ตัน

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แต่งกายเป็นขุนศึกทรงช้าง นำขบวนช้างศึกงาสวยและช้างพลายทองคำ ทองแท่ง ช้างแฝดเพศผู้คู่แรกของโลกที่แต่งกายด้วยผ้าคลุมสวยงาม

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้นั่งช้างนำขบวนจากหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ ผ่านกลางตัวเมืองสุรินทร์ เข้ามายังบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี"ศรีณรงค์จางวาง" มีช้างกว่า180 เชือก เข้ามาร่วมขบวนอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมทำพิธีเช่นศาลประกำ และการจัดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้าง พร้อมเปิดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างประจำปี 2561

จัดเต็ม!! อาหารบุฟเฟ่เลี้ยงช้างมากกว่า 180 เชือก

จัดเต็ม!! อาหารบุฟเฟ่เลี้ยงช้างมากกว่า 180 เชือก

จัดเต็ม!! อาหารบุฟเฟ่เลี้ยงช้างมากกว่า 180 เชือก

จัดเต็ม!! อาหารบุฟเฟ่เลี้ยงช้างมากกว่า 180 เชือก

    

โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นทุกปีก่อนจะทำการแสดงของช้างในวันถัดไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลาย ซึ่งเมื่อครั้งก่อนในแต่ละปีช้างสุรินทร์ก็จะมาร่วมตัวกัน 1 ครั้ง เดินทางร่วมแสดงงานช้างและงานกาชาด ประจำปีของจังหวัด เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณช้าง
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอันดีงาม และอนุรักษ์การแสดงช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป จึงได้มีการจัดงานเลี้ยงโต๊ะอาหารช้างขึ้นทุกครั้ง  ถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองช้าง เมื่อถึงเทศกาลท่องเที่ยวงานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมให้อาหารช้างและขี่ช้างชมเมืองกันเป็นจำนวนมาก 

จัดเต็ม!! อาหารบุฟเฟ่เลี้ยงช้างมากกว่า 180 เชือก

จัดเต็ม!! อาหารบุฟเฟ่เลี้ยงช้างมากกว่า 180 เชือก

จัดเต็ม!! อาหารบุฟเฟ่เลี้ยงช้างมากกว่า 180 เชือก

  

แม้ปีนี้ช้างที่มาร่วมงานจะมีจำนวนน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา แต่อาหารที่นำมาต้อนรับในครั้งนี้มีถึง 50 ตัน ประกอบด้วยแตงโม กล้วย อ้อย สับปะรด แตงกวา และมันแกว โดยจัดให้มีโต๊ะอาหารช้างแบบบุฟเฟ่ต์ ยาวกว่า 400 เมตร ซึ่งเป็นโต๊ะอาหารเลี้ยงช้างที่ยาวและใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ให้อาหารช้างและทำกิจกรรมร่วมกับช้างอย่างใกล้ชิด

จัดเต็ม!! อาหารบุฟเฟ่เลี้ยงช้างมากกว่า 180 เชือก

จัดเต็ม!! อาหารบุฟเฟ่เลี้ยงช้างมากกว่า 180 เชือก

จัดเต็ม!! อาหารบุฟเฟ่เลี้ยงช้างมากกว่า 180 เชือก

จัดเต็ม!! อาหารบุฟเฟ่เลี้ยงช้างมากกว่า 180 เชือก

เปิดอ่าน : 66