ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม จัดงาน "APi Roadshow"

6.07K 16
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม จัดงาน APi Roadshow

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ จัดงาน "APi Roadshow มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม เลาะอีสาน แอ่วเหนือ ล่องใต้ " ระหว่างวันที่ 3 6 พฤษภาคม 2561 ณ ลานหน้าขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้โมเดล "ประเทศไทยไทย 4.0" ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การเปลี่ยนจากผลิตสินค้า "โภคภัณฑ์" ไปสู่สินค้าเชิง "นวัตกรรม" เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยังยืนให้กับประเทศไทย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระดับภูมิภาค ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่มีพื้นที่เกษตรกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทางการเกษตรที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันใตลาดโลกและสร้างมูลค่าการค้าให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือภูมิภาคโดยประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม 

-งานสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ "เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม" 

-งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรม "APi Parade 2018"

โดยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานภายใต้ชื่องาน  Thailand AGR Innovation 2018  "APi Roadshow มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม เลาะอีสาน แอ่วเหนือ ล่องใต้" งานเดียวที่รวมสุดยอดขบวนพาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมชิมสุดฟิน อาหารแปลกใหม่ด้วยนวัตกรรม กว่า 30 ร้านค้า ช้อปสุดมันส์กับสินค้าเพื่อสุขภาพ ที่ตอบคุณทุก Lifestyle พบกันได้ตั้งแต่วันที่ 3 6 พฤษภาคม 2561 ณ ลานหน้าขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend