ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้แทนรัฐบาลจาก วานูอาตู เยือนไทย จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว

4.86K 12
ผู้แทนรัฐบาลจาก วานูอาตู เยือนไทย จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว

สาธารณรัฐวานูอาตูได้ส่งคณะผู้แทนรัฐบาลมาเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลในด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้ สาธารณรัฐวานูอาตู (ชื่อของประเทศนี้ในยุคอาณานิคม คือ นิวเฮบริดีส์ ) เป็นประเทศที่อาณานิคมอันปกครองโดยสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส วานูอาตูได้รับเอกราชคืนจากประเทศทั้งสองในปี พ.ศ. 2523

อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐวานูอาตูยังคงความเป็นสมาชิคในเครือจักรภพอังกฤษต่อมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยระยะทาง 1,300 กิโลเมตรจากทางตอนเหนือจนถึงทางตอนใต้ของหมู่เกาะซึ่งมีหมู่เกาะต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 83 เกาะ (มีประชากรพำนักอาศัยอยู่จำนวน 65 เกาะ) ซึ่งประชากรจำนวน 285,000 คนของสาธารณรัฐวานูอาตูได้รับการจัดอันดับว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขติดอันดับหนึ่งในห้าของสถานที่ที่ประชากรมีความสุขมากที่สุดในโลกอันอ้างอิงจากดัชนีความสุขในปี พ.ศ. 2560 ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลายโดยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก สาธารณรัฐวานูอาตูยังคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันหลากหลาย อาทิ ดำน้ำลึกในทะเลใสและกิจกรรมกระดานโต้คลื่น ณ ไหล่ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ ด้วยความที่เป็นประเทศที่สงบและปลอดภัย สาธารณรัฐวานูอาตูจึงไม่มีกองกำลังทหารอย่างเป็นทางการเป็นของตนเอง หากแต่พึ่งพิงการดูแลรักษาความปลอดภัยจากประเทศออสเตรเลียอันเป็นประเทศเพื่อนบ้าน

คณะผู้แทนวานูอาตูได้รับมอบหมายภารกิจจากท่านนายกรัฐมนตรีชาลอต ซัลไว (Prime Minister Charlot Salwai) แห่งสาธารณรัฐวานูอาตู ในการเยือนประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน ซึ่งการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้คณะผู้แทนวานูอาตูมีจุดประสงค์สำคัญหลักในการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงานอันเป็นเครือข่ายของรัฐบาลระดับนานาชาติภายใต้ชื่อ "ศูนย์บริการข้อมูลวานูอาตู" ( Vanuatu Information Centre (VIC))

สำนักงานใหญ่ของ VIC ตั้งอยู่ ณ เมืองพอร์ตวิลา สาธารณรัฐวานูอาตู อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นอีกหนึ่งเมืองในการจัดตั้ง VIC อันเป็นศูนย์กลางการบริการและดำเนินการ ให้ข้อมูลสถานที่ตั้ง และอำนวยความสะดวกเสมือนศูนย์กลางการเดินทางและท่องเที่ยวระดับนานาชาติ การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพอร์ตวิลาอันเป็นเมืองหลวง

ของสาธารณรัฐวานูอาตูนั้น สามารถเดินทางได้โดยเที่ยวบินจากบริสเบน ซิดนีย์ หรือ โอ๊คแลนด์ ซึ่งในระยะอันใกล้นี้ สายการบินจะเพิ่มเที่ยวบินอันเป็นเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานครไปยังสาธารณรัฐวานูอาตูเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกันในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก

กุญแจสำคัญในการให้บริการผ่านทางเครือข่ายของ VIC คือการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำโปรแกรม "การลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติ" ของสาธารณรัฐวานูอาตู (Citizenship by Investment Program (CIP)) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่เสนอสัญชาติที่สองให้แก่บุคคลที่ลงทุนผ่านกองทุนต่างๆของรัฐบาลวานูอาตู (Vanuatu Government Development Funds)

โปรมแกรมการลงทุนที่ได้กล่าวมาในข้างต้นมีชื่อว่า "Development Support Program" (DSP) ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติอันมีแหล่งที่มาสำคัญจากแหล่งกองทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศวานูอาตูจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศ 125 ประเทศ รวมทั้งสหราชอาณาจักร ประเทศอันเป็นกลุ่มเชงเก้นและประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศอื่นๆที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศแถบแคริบเบียนซึ่งได้มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเป็นจำนวนมากในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม โปรแกรมการลงทุน DSP ของสาธารณรัฐวานูอาตูถือเป็นโปรแกรมการลงทุนที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครและเป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติเพียงโปรแกรมเดียวในแถบทวีปเอเชียแปซิฟิก ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่ดีทางภูมิศาสตร์ของประเทศจึงทำให้สาธารณรัฐวานูอาตูเป็นประเทศที่มีทำเลที่ดี สะดวกสำหรับการค้าขายในแถบเอเชียแปซิฟิก

โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติต่างๆ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนที่รวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่ม ลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง ( HNWI) ที่มองหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการมีสัญชาติที่สอง ทั้งด้านความสะดวกในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกและผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ส่วนบุคคล อาทิ การถือสัญชาติในประเทศที่มีสิทธิพิเศษต่างๆทางด้านภาษี

แม้ประเทศไทยจะไม่เคยเป็นผู้นำตลาดในด้านการลงทุนสำหรับหนังสือเดินทางที่สอง แต่ทว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยได้หันมาสนใจในการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้

ประธานแห่ง VIC และ กงสุลแห่งวานูอาตูในประเทศเวียดนาม ท่านจอฟฟรีย์ บอนด์ (Lord Geoffrey Bond) ได้กล่าวเปิดตัวคณะผู้แทนในการเยือนประเทศไทยว่า "โปรแกรม DSP จะมอบอิสระด้านการเดินทาง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ หนังสือเดินทางที่จะเปิดโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยว การอยู่อาศัย และการลงทุน เราได้เชิญเหล่าคณะผู้แทนจากรัฐบาลวานูอาตูมาเพื่อพบปะพูดคุยโดยตรง เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจในโปรแกรม DSP และสิทธิประโยชน์ต่างๆในสาธารณรัฐวานูอาตูอย่างถ่องแท้

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การค้าและการท่องเที่ยว คณะผู้แทนแห่งวานูอาตูจะมาพูดคุยในประเด็นการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศวานูอาตูในการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ สำหรับผู้มีสัญชาติไทยและถือหนังสือเดินทางแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อเข้าประเทศวานูอาตูเป็นระยะเวลา 30 วัน ประเด็นดังกล่าวนี้จะเพิ่มความน่าสนใจให้ประเทศไทยทั้งในแง่เป็นจุดพักสำหรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการพัฒนาตลาดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างวานูอาตูและประเทศไทย

คณะผู้แทนรัฐบาลนำโดยเลขาธิการรัฐสภาแห่งกระทรวงกิจการภายใน นายแอนดรู โซโลมอน นาพวท เอ็มพี (Hon Andrew Solomon Napuat MP) พร้อมด้วยเอกสารประกอบการอธิบายในเรื่องหนังสือเดินทางและตรวจคนเข้าเมือง นายแอนดรู นาพวท ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งในการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในนามผู้แทนของท่านนายกรัฐมนตรีชาลอต ซัลไว (Prime Minister Charlot Salwai) ข้าพเจ้าจะนำกลุ่มคณะผู้แทนรัฐบาลซึ่งต่างมีความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนงมาเยือนประเทศไทยเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงโปรแกรมการลงทุนในการได้มาซึ่งสัญชาติ (Development Support Program( ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สานสัมพันธ์กับประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

(ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ป (Harvey Law Group) www.harveylawcorporation.com) ได้รับหนังสือราชการแต่งตั้งจากทางรัฐบาลวานูอาตูให้เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการคนแรกสำหรับโปรแกรม Development Support Program

นายเจมส์ แฮริส (Mr James Harris) กรรมการผู้จัดการแห่ง VIC ระบุว่า การแต่งตั้ง Harvey Law Group เป็นผู้แทนทั่วโลกอย่างเป็นทางการ เป็นการยกระดับโปรแกรม Development Support Program ที่จะรับประกันว่าวานูอาตูจะก้าวเป็นผู้นำระดับโลกด้านการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ด้วยความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับของ Harvey Law Group ในทวีปเอเชียแปซิฟิค เราหวังว่าทั้งรัฐบาลวานอาตูและ Harvey Law Group จะได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในภายภาคหน้า

ด้วยสำนักงานถึง 5 สาขาของ VIC ในปัจจุบันรวมทั้งเครือข่ายตัวแทนอยู่มากมายในทวีปเอเชีย VIC ได้พุ่งเป้าไปที่ตลาดจีนและอังกฤษในอีก 6 เดือนข้างหน้า และจะขยายตลาดออกไปอีกในปี 2561

เครือข่าย VIC ที่มีในปัจจุบัน อาทิเช่น พอร์ทวิลา กรุงเทพมหานคร นครโฮจิมินห์ กรุงพนมเปญ และฮ่องกง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected]


เรื่องโดย คม ดีประเสริฐ | ภาพโดย คม ดีประเสริฐ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์