ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปลัดยธ.เซ็นยกเลิกคำสั่งตั้งรองอธิบดี-ขรก.ดีเอสไอ หลังพบกระบวนการผิดพลาด ยันไม่กระทบคดีดัง

3.56K 663
ปลัดยธ.เซ็นยกเลิกคำสั่งตั้งรองอธิบดี-ขรก.ดีเอสไอหลังพบกระบวนการผิดพลาด ยันไม่กระทบคดีดัง

ปลัด ยธ.เซ็นยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองอธิบดีดีเอสไอ-ผบ.สำนักคดี-ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษหลังพบกระบวนการผิดพลาด ใช้เวลาสรรหาใหม่ไม่เกิน 2 ด. ไม่ยืนยันคนเดิมจะได้เก้าอี้

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.69 นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า หลังมีผู้ร้องเรียนว่าคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีความผิดพลาด  จึงได้สอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)โดยก.พ.ได้ทำหนังสือแจ้งกลับมาว่าควรยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง ตนจึงลงนามยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ในส่วนของดีเอสไอมีเจ้าหน้าที่ต้องกลับสู่ตำแหน่งเดิม 6 คน โดยรองอธิบดีจะต้องกลับคืนสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักคดี และผู้บัญชาการสำนักคดีจะต้องกลับไปตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญฯก็ต้องกลับตำแหน่งเดิมเช่นด้น แต่ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ยังไม่มีผลกระทบ เนื่องจากกระทรวงรับทราบปัญหาก่อน จึงระงับกระบวนการแต่งตั้งได้ทัน ทั้งนี้ ยืนยันว่าการยกเลิกคำสั่งจะไม่มีผลกระทบต่อการสอบสวนคดีใดๆ เพราะทุกคนเป็นพนักงานสอบสวน และดีเอสไอดำเนินการสอบสวนคดีในรูปแบบของคณะพนักงานสอบสวนอยู่แล้ว 

นายวิศิษฏ์ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้จะมีการเปิดรับสมัครเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองอธิบดี ผู้บัญชาการสำนักคดี และผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษใหม่ทั้งหมด โดยจะใช้เวลาแต่งตั้งอย่างน้อย  1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน ส่วนจะเป็นคนเดิมหรือไม่นั้นไม่ขอออกความคิดเห็นและไม่ยืนยันอะไร เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีผู้สมัครรายใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยหรือไม่ 

ด้าน นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม ได้เปิดเผยถึงขั้นตอนการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่พบข้อผิดพลาดว่า คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครบวาระเมื่อวันที่ 2 มี.ค.60 ก่อนวันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองผลการคัดเลือก และส่งไปให้ปลัดกระทรวงพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้ง จึงมีข้อสงสัยว่าคณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดใหม่จะมีอำนาจประชุมรับรองผลดังกล่าวได้หรือไม่ ดังนั้น กระทรวงจึงได้ทำหนังสือหารือสำนักงาน ก.พ. และได้รับคำแนะนำกลับมาว่า การที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดเดิมได้ดำเนินการคัดเลือกตามกระบวนการจนแล้วเสร็จภายหลังจากครบวาระเมื่อวันที่ 2 มี.ค.60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 นั้น การดำเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกจึงเป็นการดำเนินการโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย มีผลให้คำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 69/2560 ลงวันที่ 27 มี.ค.60 ที่ให้ย้ายข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 ราย ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดใหม่ จึงไม่สามารถพิจารณารับรองผลการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกเดิมได้ กระทรวงยุติธรรมจึงต้องยกเลิกคำสั่งดังกล่าวภายใน 90 วันนับแต่วันที่ทราบเหตุที่จะให้ยกเลิกคำสั่งนั้น และให้คณะกรรมการชุดใหม่รีบดำเนินกระบวนการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใหม่ โดยวันที่ 21 มิ.ย.นี้จะเสนอแผนการดำเนินการ และประกาศรับสมัครในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสมัครคัดเลือก ก่อนจะสัมภาษณ์และเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอปลัดกระทรวงในวันที่ 18 ก.ค. โดยคาดว่าจะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ภายในเดือนก.ค.นี้

สำหรับข้าราชการที่ต้องกลับคืนตำแหน่งเดิม ประกอบด้วย - พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล กลับไปเป็น ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม - พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร กลับไปเป็น ผบ.สำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค - พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน กลับไปเป็น ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 - พ.ต.ท.บรรณฑูรย์ ฉิมกรา กลับไปเป็น ผบ.สำนักอาญาพิเศษ 3 - พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ กลับไปเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ - พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ กลับไปเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend