ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

"อย่าผลักกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านไปสู่วังวนการเมือง" ยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

57.67K 3.48K

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศใช้เวลาร่วม 4 ชม.ในการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง "ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนันวาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่) พ.ศ.." มีสาระสำคัญคือ การลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันจากเดิมให้อยู่ในตำแหน่งจนถึงอายุ 60 ปี เหลือให้ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี โดยให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่เลือกจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นๆที่ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 5 ปี ไม่จำกัดวาระ เพื่อให้กำนันที่ได้รับเลือกจากประชาชนได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ ไม่เกิดการผูกขาดอำนาจและสั่งสมอิทธิพลในพื้นที่ รวมทั้งการให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี จากเดิม 5 ปี

มีการอภิปรายเชิงคัดค้าน และเห็นด้วยกันอย่างกว้างขวางแต่ท้ายที่สุดแล้วเวลา 17.15 น.ภายหลังจากที่ประชุมใช้เวลาพิจารณานาน 4 ชั่วโมง ที่ประชุมลงมติเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าวด้วยคะแนน 91 ต่อ 27 งดออกเสียง 32 โดยให้ส่งรายงานความเห็นให้ครม.รับไปดำเนินการต่อไป

......//......สัมภาษณ์พิเศษ ยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

(กรณีคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สายการเมือง เสนอให้การเลือกตั้งกำนันจากประชาชนโดยตรง และอยู่ในวาระแค่ 5 ปี ส่วนผู้ใหญ่บ้านให้ประเมินทุก 3 ปี)

-ยืนยันว่ากำนัน/ผู้ใหญ่บ้านจะอยู่เป็นวาระไม่ได้ เพราะเราเป็นเจ้าพนักงานปกครอง เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา จะมาจากการเลือกตั้งไม่ได้ครับ-กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเกิดมาตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ สมัยรัชกาลที่ 5 สมัยนั้นก็อยู่จนเกษียณอายุ 60 ปี-สมัยพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาล ก็แก้ไขให้กำนันอยู่ในตำแหน่งเป็นวาระ 5 ปี-สมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็มีการแก้ไขกลับไปอยู่จนเกษียณ 60 ปีอีก

เมื่อถามว่า เมื่อเปรียบเทียบแล้ว อยู่ตามวาระ 5 ปีกับอยู่จนเกษียณ60 ปี อย่างไหนดีกว่ากัน-กำนันต้องทำงานจนเกษียณ60 ปีเท่านั้นครับ ถึงจะเป็นกำนันนักปกครองได้ /กำนันไม่ใช่นักการเมือง /กำนันต้องทำงานต่อเนื่องเหมือนข้าราชการ-กำนันทำงานโดยไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ สวัสดิการก็ไม่มี สำนักงานก็ไม่มี /ใช้บ้านเป็นที่ทำการกำนัน อะไรๆก็ไม่มี เราทำงานด้วยจิตอาสา /มีเรื่องราวทุกข์ยากเดือดร้อน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องถึงก่อน

ถามว่า ถ้าผ่านเป็นกฎหมายจะทำอย่างไร จะมีผลกระทบอย่างไร-ผมในฐานะตัวแทนของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศต้องดิ้นรนต่อสู้ไม่ให้ผ่านออกมาเป็นกฎหมาย /ถ้าผ่านออกมาเป็นกฎหมาย การทำหน้าที่จะเปลี่ยนไปแบบเดียวกับนักการเมือง /การจะจับกุมยาบ้า ยาเสพติด /โรงงานทำผิดกฎหมาย /การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะทำไม่ได้ เพราะจะกระทบกับฐานคะแนนเสียง "ถ้ากำหนดวาระไว้5ปี ถ้าจับโน้นจับนี้อีก5ปีข้างหน้า ผมลงเลือกตั้งเขาก็ไม่เลือกผม /การตรวจสอบการทุจริตในท้องถิ่นก็ทำไม่ได้ เพราะจะกระทบฐานเสียงเช่นกัน" "จริงๆแล้ว ผมก็ไม่กลัวนะ เพราะผมอยู่เป็นวาระมาแล้ว 2 สมัย

เมื่อถามถึงข้อเสนอให้ประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี กำนันยงยศ บอกว่า สปท.ล้าหลังมาก เพราะเขาประเมินกันมาแล้ว โดยระเบียบกรมการปกครอง ก.มหาดไทย"ผู้ใหญ่บ้านคนไหนประเมินแล้ว ทำงานไม่ได้ ทำงานไม่ดี สร้างอิทธิพลก็เอาออก และเอาออกมาแล้วจำนวนไม่น้อย"


เรื่องโดย นายหัวไทร | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend