ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

กรมบังคับคดีประสานกต. ส่งคำสั่งศาลล้มละลาย สั่งพิทักษ์ทรัพย์ "ดลฤดี" ให้สถานทูตไทยในอเมริกา

4.62K 1.43K
กรมบังคับคดีประสานกต.  ส่งคำสั่งศาลล้มละลาย สั่งพิทักษ์ทรัพย์ ดลฤดี  ให้สถานทูตไทยในอเมริกา

19 มี.ค.59 --- กรมบังคับคดีพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศ ส่งคำสั่งศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ดลฤดี ให้สถานทูตไทยในอเมริกา ลุ้นการดำเนินการในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เหตุเพราะไทยยังไม่มีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.59 น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวถึงกรณีศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด น.ส.ดลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ชดใช้ทุน หลังผิดสัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในต่างประเทศว่า ตามขั้นตอนหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นไปตามคำสั่งศาล แต่เนื่องจากปัจจุบัน น.ส.ดลฤดี ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทำให้ต้องมีขั้นตอนการประสานงานกับต่างประเทศ โดยกรมบังคับคดีอยู่ระหว่างรอหนังสือคำสั่งจากศาล ขณะที่เจ้าหนี้มีหน้าที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 2 เดือนหลังประกาศ

ซึ่งในกรณีนี้น.ส.ดลฤดี ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น กรมบังคับคดีต้องทำหนังสือประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศผ่านไปที่สถานฑูตไทย ประจำประเทศสหรัฐฯ และรอการพิจารณาจากประเทศสหรัฐฯจะดำเนินการอย่างไร เพราะขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ ทำให้การดำเนินการต้องมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาเพราะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของต่างประเทศด้วย

อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวต่อว่า ปกติการเข้าพิทักษ์ทรัพย์จะต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินด้วยการแจ้งไปยังธนาคาร หรือนายทะเบียนทรัพย์ เช่น กรมการขนส่งทางบก หรือกรมที่ดิน เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินใดอยู่ในการครอบครองของบุคคลที่ถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์บ้าง ซึ่งกรณีของน.ส.ดลฤดี ถือเป็นกรณีแรกที่กรมบังคับคดีในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องดำเนินการกับกรณีศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศแล้ว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาความร่วมมือเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยิ่งจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยในช่วงเดือนมิ.ย.นี้ จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend