svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

21 เมษายน 2567 ครบรอบ 242 ปี วันสถาปนากรุงเทพมหานคร

20 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

21 เมษายน 2567 ครบรอบ 242 ปี สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี "Nation STORY" ชวนรู้ประวัติกรุงเทพมหานคร พร้อมพิกัดเที่ยวงาน" ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" 21-25 เมษายน นี้

กรุงเทพมหานคร มีอายุครบ 242 ปี ในวันที่ 21 เมษายน 2567 โดยเริ่มต้นนับวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325

ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรี มาที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วจัดให้ตั้งการพระราชพิธียกเสาหลักเมืองสำหรับพระนครขึ้นเพื่อเป็นหลักชัยอันสำคัญ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ย่ำรุ่งแล้ว 9 บาท (54 นาที) ปีขาล จ.ศ. 1144 จัตวาศก ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เวลา 6.54 น. และทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2325

พระราชทานนามพระนครใหม่ว่า "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์" เป็นชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลก

อันมีความหมายว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร อันเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครสามารถรบชนะ มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว 9 ประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศน์ใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้"

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงเปลี่ยนจาก "บวรรัตนโกสินทร์" เป็น "อมรรัตนโกสินทร์" และมีฐานะในการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น จังหวัดพระนคร

21 เมษายน 2567 ครบรอบ 242 ปี วันสถาปนากรุงเทพมหานคร

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้รวมจังหวัดพระนคร และ จังหวัดธนบุรี เข้าด้วยกันเป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรี[14] และภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น กรุงเทพมหานคร แต่นิยมเรียกกันว่า กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง นครและมหานครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตร.กม. และมีประชากรกว่า 10.8 ล้านคน (อัปเดต พ.ศ.2566)

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เชิญเที่ยวงาน "ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จบูรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 21 - 25 เมษายน นี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ

สัมผัสบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ นิทรรศการสวนแสงเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ ลิ้มรสอาหารไทยต้นตำรับ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สร้างสำนึกรักความเป็นไทย

และแหล่งเรียนรู้ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน/ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนพิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม /พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน /พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์/ มิวเซียมสยาม/พิพิธบางลำพู 

19 - 23 เม.ย. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เที่ยวชมงานวัด ย้อนวันวาน ลิ้มรสอาหารอร่อย ชมการแสดงด้านวัฒนธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ย่านกะดีจีน - คลองสาน สามารถสอบถามเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม 1765

21 เมษายน 2567 ครบรอบ 242 ปี วันสถาปนากรุงเทพมหานคร


ที่มา : วิกิพีเดีย, ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร

logoline