ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คสช.สั่งปลด 3 บอร์ด ศธ.สอบการใช้งบ

18.83K 8.37K

คสช.สั่งปลด 3 บอร์ดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งคุรุสภา กรมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การค้าฯ พร้อมให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณ และทรัพย์สินเพื่อความโปร่งใส

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้มีคำสั่งที่ 7/2558 ลงนามเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือ สกสค. และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษา และการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

โดยมีคำสั่งให้กรรมการคุรุสภา กรรมการ สกสค.และกรรมการบริหารองค์การค้าฯ ที่อยู่ในตำแหน่งก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง และให้เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และผู้อำนวยการองค์การค้า ที่อยู่ในตำแหน่งก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าหัวหน้า คสช.จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเดียวกันขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อน

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ หรือ คตร.ตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นใดของคุรุสภา สกสค.และองค์การค้าฯ รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินโครงการที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้า คสช.โดยเร็ว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend