ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

"กมธ." ยกร่างฯคุมเข้มการชุมนุม

559 0

กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบการยกร่างเป็นรายมาตรา ว่าด้วยสิทธิในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ ซึ่ง อนุกมธ.ฯ ได้นำบทบัญญัติของมาตรา 63 ในรัฐธรรมนูญ 2550 มาพิจารณา มีการเพิ่มเติมจากบทบัญญัติเดิม คือ การจำกัดเสรีภาพของการชุมนุมไม่สามารถทำได้ ยกเว้นอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือชุมนุมได้เท่าที่จำเป็น และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การสาธารณสุข หรือการคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยที่ประชุมได้ผ่านการพิจารณาตามการเสนอของอนุกรรมาธิการ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend