ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

กมธ.ยกร่างฯ พิจารณา หมวดสิทธิเสรีภาพ

625 631

สำหรับความเคลื่อนไหวที่รัฐสภา ต้องติดตามการประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังพิจารณาบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ ที่พิจารณาต่อเนื่องมาจากช่วงเช้านี้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามจาก คุณกลกร เวียงดอนก่อ รายงานสดจากรัฐสภา

การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการพิจารณาร่างรายมาตรา ในวันที่สาม ได้พิจารณาในหมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 2 สิทธิ เสรีภาพของบุคคล โดย อนุ กมธ. ยกร่างบทบัญญัติฯ เสนอถ้อยคำว่า สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รบความคุ้มครอง โดยที่ประชุมได้มีการหารืออย่างกว้างขวาง และเพิ่มเติมในในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้อื่นจะนำไปแสวงหาประโยชน์ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศและโทรคมนาคม

นอกจากนี้้ ยังมีการเพิ่มเติมคำว่า "สิทธิที่บุคคลต่อการสมรส" ซึ่งในที่ประชุมเห็นว่าการรับรองสิทธิของพลเมือง นอกจากเรื่องสิทธิโดยทั่วไปสิทธิการสมรสย่อมต้องได้รับการคุ้มครอง เพราะการสมรสต้องเป็นการยินยอมของบุคคล จึงจะเป็นสมรสได้ เมื่อเรากำหนดให้การสมรสเป็นสิทธิเพื่อให้เกิดการรับรองและปฏิบัติอย่างแท้จริง

ส่วนมาตรา ที่ว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนานั้น ซึ่งนำความในบทบัญญัติ มาตรา 37 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เดิมมาพิจารณา โดยกรรมาธิการได้ขอให้เพิ่มเติมบทบัญญัติ ที่ให้เสรีภาพของการนับถือศาสนาของบุคคลนั้นได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend