พิจิตร - แล้งจัดแม่น้ำยมขยายวงกว้างความแห้งแล้ง หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง แม่น้ำแห้งจนเป็นผืนทราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงส่งผลกระทบกับพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูหนาว ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยม หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร แม่น้ำยมแห้งจนเห็นผืนทรายท้องแม่น้ำยม บริเวณตอม่อสะพานแม่น้ำยมแห้งจนเห็นบริเวณด้านล่างของตอม่อ บริเวณท้องน้ำแห้งจนเห็นผืนทรายท้องแม่น้ำ ส่งผลกับประชาชนเนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร ขณะที่ประชาชนบางส่วนใช้พื้นที่ริมแม่น้ำที่แห้งขอดปลูกพืชใช้น้ำน้อยเช่นข้าวโพดเพื่อไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ในช่วงที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชชนิดอื่นได้
สำหรับแม่น้ำยมที่ไหลผ่านในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ขณะนี้แม้ว่าสองปีที่ผ่านมาจะมีการขุดลอกแต่ก็ยังมีสภาพที่แห้งแล้งจนขาดเป็นช่วงๆ เนื่องจากแม่น้ำยมไม่มีระบบกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ส่งผลให้แม่น้ำยมเกิดสภาวะแล้งซ้ำซากเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา