สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติให้กับชาวบ้าน

ทหาร กองกำลังผาเมือง สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับชาวบ้าน ตามแนวชายแดนเชียงราย