ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของโลก

491 0

ธปท.ชี้ระบบการเงินยังมีเสถียรภาพ แต่จับตาศก.-การเก็งกำไร-หนี้ครัวเรือน

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน(กนส.) ครั้งที่ 2/2557 ว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี แม้ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ และระบบธนาคารพาณิชย์มีผลการดำเนินงานดี จึงยังสามารถขยายสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่อัตราการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนชะลอลงต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ด้อยลงบ้างตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะสินเชื่ออุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดใหญ่บางรายมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายกิจการและรักษาต้นทุนทางการเงินในช่วงอัตราดอกเบี้ยต่ำ จึงอาจทำให้อ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่ายังมีความเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามในระยะต่อไป คือ 1.ความเข้มแข็งของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 2. พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น(Search for yield) รวมถึงการเก็งกำไรในสินทรัพย์ ซึ่งหากมีการประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปจะก่อให้เกิดความเปราะบางทางการเงิน และ 3.หนี้ภาคครัวเรือนที่สะสมในช่วงก่อนหน้า ทำให้การบริโภคฟื้นตัวได้ช้า และครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยที่มีภาระหนี้สูงจะสามารถรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจได้ลดลง ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารรายได้ รายจ่าย และวินัยทางการเงิน ควบคู่กับการพัฒนากลไกตลาดให้สามารถทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การขยายสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต

นอกจากปัจจัยเสี่ยงในประเทศแล้ว ยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก จนอาจทำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายผันผวนมากขึ้น ซึ่งทางการและภาคเอกชนควรเตรียมพร้อมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend