กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายจอห์น อี สแกนนอน เลขาธิการคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ ไซเตส พร้อมด้วยนางลิซา ฟาโรเวลย์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนจากองค์ต่อต้านการอาชญากรรมค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการและในช่วงเช้าได้เข้าหารือกับ นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้า และความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการค้างาช้างของไทย